Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik

Skapad 2018-08-09 10:37 i Nyhammars skola Ludvika
I detta kunskapsområde jobbar vi med att utveckla förståelse för Sveriges statsskick, hur riksdag och regering fungerar. Vidare vad demokrati är och hur individen kan värna om denna. Vi kommer även belysa skillnader för människor som lever i demokratier och diktaturer.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vi kommer arbeta med temat politik under några veckor. Vi kommer att lära oss kring politik och hur den påverkar vår vardag och samhälle.

Innehåll

Vad skall vi lära oss

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna:

       Vad demokrati är och vad det innebär.     

 • Hur demokratiska beslut fattas

 • Vem bestämmer i kommunen

 • Vem bestämmer i Sverige

  • Hur ett val går till

  • Riksdag och regering

 • Politiska partier

 • Hur man kan visa vad man tycker

 • Känna till och kunna använda vissa ord och begrepp; demokrati, diktatur

Hur skall vi lära oss detta?

 

 • Instruktioner, genomgångar, filmer, diskussioner

 • Aktivt delta på lektionerna

 • Övningar(Eget arbete, grupparbete)

 • Samtal

 • Feedback

Vad som kommer bedömas

 

 • Förståelse för demokrati och demokratiska processer och beslut

 • Förståelse för hur ett demokratiskt samhälle fungerar

 • Din förmåga att diskutera ord och aktuella begrepp

 • Kunskap omkring hur ett val går till och kännedom omkring politiska partier i Sverige

Hur får jag visa vad jag kan?

 

 • Aktivt delta på lektionerna

 • Reflektioner(diskutera, prata)

 • Uppgifter/Prov

Kopplingar till ämnets syfte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh

Matriser

Sh
Demokrati, politik och val

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Ny nivå 1
Beslutsfattande och politiska idéer
Koppling till ämnets centrala innehåll
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut
Du behöver utveckla din förståelse för vad demokrati är och hur man fattar beslut
Beslutsfattande och politiska idéer
Koppling till ämnets centrala innehåll
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag
Du behöver utveckla din förståelse för hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag
Begrepp
Koppling till ämnets centrala innehåll
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå och använda dig av för ämnet relevanta begrepp
Resonemang
Koppling till ämnets centrala innehåll
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade resonemang, ur flera perspektiv, dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du behöver utveckla din förmåga att föra diskussioner omkring människors möjligheter att påverka beslut gällande sin egen vardag.
Samhällsstrukturer
Koppling till ämnets centrala innehåll
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du behöver utveckla din förståelse för olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: