Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Kemiförsök

Skapad 2018-08-09 10:55 i Nyhammars skola Ludvika
Arbete med NTA-lådan "Kemiförsök"
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kan du lösa mysteriet med det vita pulvret? Ett arbetsområde där du får möta kemin genom att undersöka några okända ämnen med olika metoder. I temat får du testa fem vita ämnens kemiska och fysikaliska reaktioner. Med hjälp av resultaten kan de sedan identifiera en blandning av två ämnen. Hur gör jag systematiska undersökningar i kemi? Vad är viktigt att anteckna? Vilka säkerhetsregler gäller i ett kemilaboratorium? Dessa frågor och många fler kommer du att kunna besvara efter vårt arbete med temat "Kemiförsök".

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • genomföra undersökningar; följa givna planeringar, kunna använda olika metoder och välja rätt metod
 • dokumentera
 • använda material, utrustning och kemiska ämnen på ett säkert sätt

Konkretisering av mål

Du kommer att få

 • lära dig olika metoder som är användbara för att undersöka fasta ämnen
 • undersöka egenskaper hos fem olika kemiska ämnen som ser snarlika ut.
 • träna på att skriva hypoteser.
 • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning.
 • lära dig hur man skriver en labbrapport.
 • lära dig att säkerhetsregler är viktiga då man arbetar med kemiska ämnen.
 • se exempel på olika ämnens löslighet i vatten, och deras förmåga att bilda kristaller.
 • Se exempel på några olika kemiska reaktioner som kan inträffa med ättika, jod och rödkålssaft.
 • använda alla dina nya kunskaper för att planera och genomföra en serie undersökningar för att ta reda på vilket hemligt ämne du har i din påse samt vilka två ämnen som finns i en okänd blandning

 

Arbetssätt

Temat kemiförsök börjar med dina egna tankar kring och frågor om kemikalier och kemi. Du får lära dig mer om säkerhet när du arbetar med kemi och om hur man genomför systematiska undersökningar.

Vi kommer att arbeta med att systematiskt undersöka fem olika men ändå ganska lika kemiska ämnen. De är alla vita och i pulverform.

I de första undersökningarna gör du observationer och beskriver egenskaperna hos de fem ämnena. Därefter genomför du en rad experiment där du bland annat blandar ämnena med vatten och sedan filtrerar dem. Du ska också blanda de fasta ämnena med olika vätskor och dokumentera hur de olika ämnena reagerar när du blandar dem med vätskorna. Du kommer också att testa hur ämnena reagerar med värme och dokumentera detta.

Vi lär oss hur man skriver en labbrapport genom att titta på filmen https://urskola.se/Produkter?q=orka+plugga+labbrapport

Du skriver en labbrapport gemensamt med din labbkamrat.

Till slut har du en mängd data som du kan använda för att analysera och identifiera en blandning av två av de kemiska ämnena.

Du kommer också att få läsa texter om kemi.

 

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • genomför enkla undersökningar efter en given planering
 • tar till dig grundläggande begrepp och sammanhang inom kemi
 • hanterar okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
 • samlar på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester, skriva labbrapport.
 • använder dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test” genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Bedömningsunderlag i kemi år 6

Samhälle och miljö

Betyg A
Betyg C
Betyg E
Ännu inte uppnått målen
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som...
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
för samtalen och diskussionerna framåt
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt

Söka information

Betyg A
Betyg C
Betyg E
Ännu inte uppnått målen
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för...resonemang om informationens och källornas användbarhet.
välutvecklade
utvecklade
enkla

Använda information

Betyg A
Betyg C
Betyg E
Ännu inte uppnått målen
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med... anpassning till sammmanhanget.
god
rellativt god
viss

Undersökningar

Betyg A
Betyg C
Betyg E
Ännu inte uppnått målen
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även...enkla frågeställningar och planeringar...
formulera
formulera
bidra till att formulera
...som det...
går att arbeta utifrån
efter någon bearbetning går att arbeta utifrån
går att arbeta systematiskt utifrån
I arbetet använder du utrustning på ett säkert,...sätt.
ändamålsenligt och effektivt
ändamålsenligt
i huvudsak fungerande
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då...resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på...
välutvecklade
utvecklade
enkla
...samt ...som kan förbättra undersökningen.
ger förslag
ger förslag som efter någon bearbetning
bidrar till att ge förslag
Dessutom gör du...dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
välutvecklade
utvecklade
enkla

Begrepp och sammanhang

Betyg A
Betyg C
Betyg E
Ännu inte uppnått målen
Du har...kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang...
mycket goda
goda
grundläggande
...och visar det genom att...
förklara
förklara
ge exempel på och beskriva
och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag
och visa på enkla samband inom dessa
dessa
...med...användning av kemins begrepp.
god
relativt god
viss
Du kan även föra...resonemnag om uppbyggnad och egennskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
välutvecklade
utvecklade
enkla
I ...underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
välutvecklade och väl
utvecklade och relativt väl
enkla och till viss del

Upptäckter och dess betydelse

Betyg A
Betyg C
Betyg E
Ännu inte uppnått målen
Dessutom kan du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: