Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2018-08-09 11:45 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
En planering kring demokrati i elevens vardag
Grundsärskola F Kommunikation Vardagsaktiviteter Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning
Under det här temat kommer vi lära oss mer om hur beslutsprocessen ser ut i en demokrati och hur det påverkar oss som individer.

Innehåll

Mål för elev:

Huvudsyftet för dig som elev är följande:

Du ska delta i undervisning som skapar kunskap kring:

 • begreppen demokrati och diktatur
 • reflektioner över demokratiska värden, principer och arbetssätt
 • samspelet mellan individer i demokratiska processer
 • människors lika värde och rätt att uttrycka sin åsikt
 • kommunikationens vikt i demokratiska beslut
 • känna till dina egna rättigheter och ta eget ansvar för dem
 • hur beslut fattas i en demokratI/diktatur
 • hur du kan påverka din vardag
 • vad ordet demokrati innebär för dig som individ
 • vad ett demokratiskt val är och hur det utförs
 • samtal om normer och regler i vardagen
 • vad det innebär att leva i en demokrati

Genomförande:

Under detta arbetsområde kommer du att få prova på olika aktiviteter för att få en bred förståelse för demokrati och dess konkreta betydelse för dig som samhällsmedborgare. Du kommer att under höstterminen 2018 få delta i att:

 • läsa och titta i böcker
 • gå på studiebesök
 • kommunicera med stöd i mindre grupper
 • intervjua personer kring ämnet demokrati
 • titta på filmer
 • skapa filmer
 • pröva på att argumentera/debattera med olika rollspel, bildstöd samt tecken
 • medverka på inflytande cafe
 • spela teater, rollspel, sjunga och göra rörelselekar
 • öva och planera ett mini val i klassrummet
 • ha gemensamma lektioner med övriga elever i särskolan
 • göra mindmaps och komma med egna infallsvinklar
 • skriva enklare texter med hjälp av bildstöd, Ipad
 • använda I-pad som sökfunktion för att inhämta information   
 • delta i olika sociala sammanhang samt kommunicera i dem
 • arbeta med "vem är jag" och hur använder jag mitt kroppsspråk/språk för att kommunicera med mina medmänniskor
 • delta i att kritiskt granska källkritik genom drama, film och reklam

 

Bedömning:

Under arbetets gång kommer vi att berömma din förmåga utifrån följande bedömningskriterier:

 • ditt deltagande och engagemang i temats olika moment
 • visa att du känner igen det vi samtalar kring
 • ditt deltagande i intervjuer och utflykter  
 • hur du medverkar i samtal som berör temat
 • samtala/teckna omkring enklare begrepp och resonemang som vi använder i temat

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  GrSär lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  GrSär lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  GrSär lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  GrSär lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: