Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äldres hälsa och livskvalitet 200p

Skapad 2018-08-09 12:03 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
Hej och Välkomna till fördjupningskursen "Äldres hälsa och livskvalitet". I denna kurs kommer du få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om den äldre människans livskvalitet och livsvillkor. Kursen Äldres hälsa och livskvalitet lyfter fram hälsoaspekter och livskvalitets- och välbefinnande frågor i åldrande men också i samband med olika åldersförändringar och sjukdomstillstånd. En fördjupning i ämnet Gerontologi och geriatrik. Vi ses på fredag den 16/10 kl 09.00 i sal Virginia Henderson & Metodrum Sinister Hälsar Birgitta

Innehåll

Länk till Tidsplan/Schema

 

Gerontologi och geriatrik

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn.

 

 

Kurslitteratur

Äldres hälsa och livskvalitet, Margareta Skog, Margareta Grafström, Sanoma Utbildning AB

 

 

Länkar:

Arbetsmiljöverket

https://www.av.se/ 

Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/ 

Vårdhandboken

http://www.vardhandboken.se/ 

Norrtälje Komvux

https://www.norrtalje.se/komvux

 

 

Uppgifter

 • Smärta hos äldre

 • Corona och kroppsnära omsorg

 • Examinationsuppgift 2 APL/Fältstudier

 • E-utbildning 2 om Covid 19

 • E-utbildning 1 om Covid-19

 • Basala hygienrutiner

 • Studieuppgift 2

 • Examinationsuppgift 1 "Val av åldersförändring och sjukdom"

 • Webbutbildning "Ett fall för teamet"

 • Webbutbildning Jobba säkert med läkemedel

 • Webbutbildning Om våld mot äldre

 • Äldreomsorgens värdegrund

 • Webbutbildning Om våld mot äldre

 • Webbutbildning Äldreomsorgens värdegrund

 • Webbutbildning Jobba säkert med läkemedel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.
  Ger  -
 • Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar.
  Ger  -
 • Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande.
  Ger  -
 • Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.
  Ger  -
 • Rehabilitering, funktionsbevarande omsorg och fysisk aktivitet för äldres välbefinnande.
  Ger  -
 • Åldrande och sexualitet.
  Ger  -
 • Den äldres estetiska och kulturella livsmiljö för sinnesstimulans och livskvalitet.
  Ger  -
 • Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa.
  Ger  -
 • Äldres kost, näringsbehov och nutrition samt måltidsmiljö.
  Ger  -
 • Livskvalitet – instrument och skattningsskalor.
  Ger  -
 • Emotionell och social omsorg för meningsfull tillvaro och delaktighet i samhället.
  Ger  -
 • Prevention och säkerhet, till exempel i fråga om fallolyckor.
  Ger  -
 • Etiskt, pedagogiskt och empatiskt bemötande och förhållningssätt.
  Ger  -
 • Samarbete med vårdtagare och anhöriga för delaktighet.
  Ger  -
 • Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt redskap.
  Ger  -
 • Frivilligorganisationers arbete för äldre och deras närstående.
  Ger  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger flera exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för flera vanliga sjukdomar och deras behandling samt ger flera exempel på läkemedelsanvändning hos äldre. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vård i livets slutskede.
  Ger  A
 • Eleven beskriver utförligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger några exempel på attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Eleven redogör också utförligt för några vanliga sjukdomar och deras behandling samt ger några exempel på läkemedelsanvändning hos äldre. Dessutom beskriver eleven utförligt vård i livets slutskede.
  Ger  C
 • Eleven beskriver översiktligt det normala åldrandet och de behov som uppkommer i samband med åldrandet samt ger exempel på de attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Eleven redogör också översiktligt för några vanliga sjukdomar och deras behandling samt ger exempel på läkemedelsanvändning hos äldre. Dessutom beskriver eleven översiktligt vård i livets slutskede.
  Ger  E
 • Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter utifrån lagar och andra bestämmelser. Elevens arbete är av god kvalitet och eleven anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven beskriver utförligt och nyanserat faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger flera exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
  Ger  A
 • Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter utifrån lagar och andra bestämmelser. Elevens arbete är av god kvalitet. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen. Eleven beskriver utförligt faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger några exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
  Ger  C
 • Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter utifrån lagar och andra bestämmelser. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen. Eleven beskriver översiktligt faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
  Ger  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av god kvalitet. Dessutom kommunicerar och samarbetar eleven, med säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt. Eleven beskriver utförligt och nyanserat frivilligorganisationers arbete och ger några exempel på deras betydelse för den som är sjuk samt för närstående. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ger  A
 • Eleven redogör utförligt för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet. Dessutom kommunicerar och samarbetar eleven, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt. Eleven beskriver utförligt frivilligorganisationers arbete och ger några exempel på deras betydelse för den som är sjuk samt för närstående. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ger  C
 • Eleven redogör översiktligt för och utför i samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet. Dessutom kommunicerar och samarbetar eleven, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt. Eleven beskriver översiktligt frivilligorganisationers arbete och ger exempel på deras betydelse för den som är sjuk samt för närstående. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ger  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: