Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur funkar det?

Skapad 2018-08-09 12:29 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Hur elever kan bli delaktiga till att förstå sin omgivning
Grundsärskola F Verklighetsuppfattning Kommunikation Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter Motorik
Hur funkar det? Här kommer du tillsammans med din klasskamrater att få delta i att ta reda på hur olika saker som just du funderat på fungerar. Vi kommer tillsammans göra mind-maps och utifrån dem skapa förståelse för begrepp, naturvetenskap och de vanligaste världsreligionerna. Vi kommer även göra många olika kluriga experiment där du behöver samarbeta och kommunicera med dina klasskamrater.

Innehåll

 

Mål för elev:

Huvudsyftet för dig som elev är följande:

Du kommer att delta i undervisning som skapar kunskap kring:

 • människans kropp och sinnen
 • växter, djur, deras namn och levnadsvillkor
 • mönster i naturen och hur det påverkar människor djur och natur
 • vattnets olika former och kretslopp
 • tid och dess påverkan för dig som elev
 • tekniska lösningar som finns runtomkring oss
 • slöjd där du får skapa med material som trä och metall
 • arkitektur där du skapar förståelse för byggnader funktioner
 • förståelse för Sveriges och andra länders kulturer, traditioner och kulturarv
 • få inblick i olika musikformer och få prova olika instrument  

Genomförande:

Under detta arbetsområde kommer du att få prova på olika aktiviteter för att få en konkret förståelse “för temat hur funkar det?”. Du kommer att under höstterminen 2018 få delta i att:

 • läsa och titta i böcker
 • göra experiment
 • kommunicera och arbeta med stöd i mindre grupper
 • intervjua personer och gå på studiebesök
 • titta på filmer
 • skapa filmer
 • pröva på att argumentera/debattera med olika rollspel, bildstöd samt tecken
 • estetisk framställa  projekt med olika material
 • spela teater, rollspel, sjunga och göra rörelselekar
 • hålla i kortare genomgångar kring dina specifika frågor
 • ha gemensamma lektioner med övriga elever i särskolan
 • göra mindmaps och komma med egna infallsvinklar
 • skriva enklare texter med hjälp av bildstöd, Ipad
 • använda I-pad som sökfunktion för att inhämta information   
 • delta i olika sociala sammanhang samt kommunicera i dem
 • arbeta med kommunikation i mindre
 • förstå källkritik genom drama, film och reklam
 • öva  och konkret förstå begreppet hypotes

 

Bedömning:

Under arbetets gång kommer vi att berömma din förmåga utifrån följande bedömningskriterier:

 • ditt deltagande och engagemang i temats olika moment
 • visa att du känner igen det vi samtalar kring
 • ditt deltagande i intervjuer och utflykter  
 • hur du medverkar i samtal som berör temat
 • samtala/teckna omkring enklare begrepp och resonemang som vi använder i temat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  VAA
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: