👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige 2018

Skapad 2018-08-09 13:06 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Ideologier och svenska partier.
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer i detta område lära oss om olika statsskick, ideologier och politiska partier inför valet 2018.

Innehåll

Mål

 • Vad är en ideologi och vad är ett politiskt parti?
 • Vad är en samhällsstruktur och hur kan de ta sig i uttryck?
 • Vad är rättvisa och vad är frihet?
 • Varför är politiskt deltagande viktigt?
 • Hur är du själv aktiv som demokratisk medborgare?
 • Vad påverkar dig i ditt ställningstagande? 
 • Vad är ett statsskick och vilka olika finns det?
 • Hur styrs Sverige och hur fungerar det svenska valsystemet?
 • Vad är demokrati och hur fungerar det?

Efter arbetsområdet hoppas vi att du har uppnått en ökad förståelse för verkligheten och samhället du lever i, så att du i framtiden kan agera som en aktiv och upplyst samhällsmedborgare. Det inkluderar att du har fått en ökad förståelse för hur det politiska systemet fungerar och för din roll i det. Du ska även ha insyn i ekonomiska och politiska samhällsstrukturer och hur de kan påverka individer och grupper, samt nå en förståelse för hur olika ideologiska glasögon förstår demokratiska begrepp som frihet och rättvisa olika. Slutligen ska du kunna inta en välmotiverad ståndpunkt i olika politiska sakfrågor. 

Arbetets innehåll

Under arbetsområdet kommer du att lära dig mer om:

 • De politiska ideologierna - hur de uppstod och hur de har utvecklats.
 • Dagens svenska politiska partier - ideologiskt ursprung och aktuella sakfrågor.
 • Dagsaktuella politiska frågor.
 • Politisk aktivitet som demokratisk rättighet.
 • Valsystemets funktion.
 • Olika styrelseskick och hur de fungerar.
 • Demokrati 
 • Marktfördelning

Arbetssätt och redovisningsform

Detaljerad lektionsplanering, uppgifter, tavelgenomgångar och länkar finns på min SO-site (välj din klass, Så styrs Sverige).

Under arbetsområdet kommer vi läsa, rita, skriva, diskutera och analysera olika politiska ideologier och deras utveckling. Vi ska lära oss förklara ideologiska utgångspunkter och partibudskap för varandra samt diskutera några aktuella politiska frågor. Genom detta ska vi uppnå en ökad förståelse för samhällets strukturer och hur de kan påverka individer och grupper. 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning av dina kunskaper kommer att göras på olika sätt under arbetsområdets gång. Detaljerade instruktioner finns på din so-site men följande uppgifter kommer att bedömas:

 • Skrivuppgift som bedömer hur väl du satt dig in i en av dagens viktiga politiska frågor (enskilt)
 • Skriftligt prov som bedömer hur väl du förstår hur Sverige styrs (enskilt)
 • Diskussioner i klassrummet (grupp, enskilt)
 • Arbete med olika arbetsblad (grupp, enskilt)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9

Matriser

Sh
Ideologier och politiska partier

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samhällsstrukturer
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer om olika samhällsstrukturer.
Begrepp och modeller
Du kan använda begrepp och modeller på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp och modeller på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp och modeller på ett mycket bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Påverkan mellan individ och samhälle
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och argumentera
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokratiska rättigheter & skyldigheter
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett enkelt sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.