Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2018-08-09 15:44 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
RÖRELSEGLÄDJE

Innehåll

Mål

Syftet med idrottsundervisningen är att ni elever skall få en positiv bild av begreppet idrott & hälsa samt skapa en glädje för rörelse.  Under lektionerna kommer ni ges möjlighet att växa och bli starka i det som ni redan är bra på men även att kunna utveckla och bli bättre på de saker ni är mindre bra på. Ni kommer även i ges möjlighet att få planera, genomföra samt utvärdera undervisningen.

Arbetets innehåll

Under idrottslektionerna så kommer du att få prova på praktiska moment såsom: lekar, bollspel, dans, orientering, motorik och koordinationsträning, kondition- & styrkeövningar, samt olika samarbetsövningar.

Du kommer ges teoretisk kunskap gällande hur olika former av träning påverkar kroppen, hur man förebygger skador, hanterar nödsituationer på land och i vatten, samt kännedom om allemansrättens grunder.

I åk 2 så kommer du även att simträna med din klass.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta individuellt, i smågrupper samt i helklass.
Arbetet redovisas fortlöpande genom att delta vid de olika momenten.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag ser på din förmåga att:

 • Kunna förstå och följa regler till olika lekar och bollspel.
 • Kunna delta i genomgångar efter bästa förmåga och på ett sätt som ej stör gruppen.
 • Kunna delta i genomgångar och följa instruktioner och regler till enkla lekar och bollspel.
 • Kunna röra dig i takt till musik.
 • Kunna samspela med andra i lekar och spel.
 • Kunna använda de grovmotoriska grundformerna (hoppa, springa, klättra, kasta, fånga) i olika lekar och med hjälp av enkla redskap.
 • Kunna samarbeta med andra för att genomföra olika uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: