Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa åk 3

Skapad 2018-08-09 16:01 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta vidare med din läsning så att du får bättre flyt och blir mer säker i din läsning. Du kommer att få prova på att läsa olika typer av texter (berättande, återgivande, beskrivande, argumenterande samt instruerande). Vi kommer att träna på att förstå och diskutera innehållet i texterna.

Innehåll

 

Mål enligt Lgr-11

Du ska utveckla följande förmågor:

 • läsa och analysera olika slags texter.
 • skaffa lässtrategier för att förstå och tolka texter.
 • kunna anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Undervisningen

Detta ska vi göra:

  • läsa olika typer av texter, till exempel berättelser, faktatexter och instruktioner, tillsammans och enskilt.
  • diskutera innehållet i de olika texterna tillsammans i grupp.
  • lyssna på, och samtala om, olika högläsningsböcker.

 

Bedömning

Du visar dina förmågor genom att:

 • läsa en skönlitterär bok med få bilder på egen hand.

 • läsa en enkel faktatext och kunna berätta vad du läst.

 • läsa en instruktion och följa den.

 • läsa en argumenterande text och ta ställning till dess innehåll.

Vi använder oss av Skolverkets bedömningsstöd och Legilexi vid bedömning i läsning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: