Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk 3

Skapad 2018-08-09 16:07 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi tränar på att skriva berättande, återgivande, beskrivande, instruerande och argumenterande texter. Vi börjar i helklass för att sedan arbeta i par och slutligen på egen hand sätta ihop en text inom respektive genre.

Innehåll

 

Mål enligt Lgr 11

 Du ska utveckla följande förmågor:

 • Skriva texter på datorn.
 • Skriva tydliga texter för hand.
 • Använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken på rätt ställen.
 • Planera skrivandet med hjälp av en tankekarta.
 • I efterhand gå igenom texten och förtydliga den.
 • Förbättra texten med hjälp av stavningsprogram och bedömningsmatris.
 • Stava de vanligast förekommande orden.

 

Undervisningen

Detta kommer vi att göra:

 • bygga upp en berättelse med början, handling och slut.
 • skriva enkla faktatexter, argumenterande texter och instruktioner.
 • skriva meningar med punkt och stor bokstav på rätt ställe.
 • använda ordlista samt rättstavningsprogram på datorn.
 • planera arbetet med hjälp av en tankekarta.
 • förbättra och bearbeta texten utifrån en bedömningsmatris.

 

Bedömning

Du visar dina förmågor genom att:

 • skriva berättande texter med röd tråd, början, handling och slut.
 • skriva faktatext och använda dig av ämnesspecifika ord.
 • skriva en instruktion som andra kan följa.
 • skriva en argumenterande text.
 • skriva meningar med punkt, små och stora bokstäver på rätt ställe.
 • skriva med tydlig handstil.
 • skriva på dator.
 • stava till vanliga och ofta förekommande ord.
 • planera ditt skrivande med hjälp av till exempel tankekarta.
 • förbättra och bearbeta din text utifrån till exempel en bedömningsmatris och / eller stavningsprogram.

Vi använder oss av Skolverkets bedömningsstöd i svenska.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: