Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik årskurs 4: Meteorologi

Skapad 2018-08-10 08:22 i Brännkärrsskolan Knivsta
Rubriker som står till grund i skolans gemensamma LPP mall
Grundskola 4 Fysik
Vi kommer att behandla arbetsområdet meteorologi. Du att få lära dig mer om vad som påverkar vårt väder och hur olika väderförhållanden uppstår. Du kommer även att lära dig mer om vädersymboler m.m.

Innehåll

 

Fysik

Mål och innehåll

Ur det centrala innehållet åk 4-6 samt kunskapskraven i Lgr11.

Målet i fysik i åk 4 är att du ska kunna/känna till: 

 • varför vi inte alltid har samma väder på vår jord,
 • fakta om solen och hur den påverkar vårt klimat,
 • hur en termometer fungerar,
 • hur vindar uppkommer,
 • olika typer av nederbörd, t ex regn, snö och hagel,
 • hur åska och blixtar bildas
 • olika begrepp och vädersymboler som används inom meteorologin så som: luft, ämne, atmosfär, lufttryck, prognos, meteorologi, nederbörd, mätinstrument, observera, vind, temperatur, luftfuktighet, moln, väder, klimat. 
 • olika väderfenomen och kunna beskriva dessa

Metod och arbetssätt

Vi kommer att:

 • jobba med de begrepp som tillhör meteorologin, där du får öva på att förklara, använda, analysera och diskutera dem.
 • se olika filmer
 • ha gemensamma genomgångar. 
 • göra grupparbeten och enskilda arbeten
 • läsa faktatexter inom ämnet meteorologi
 • skriva faktatexter om ämnet meteorologi
 • tillverka en egen väderkarta och skriva en egen prognos
 • använda iMovie för att spela in din prognos.

 

Bedömning 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • uttrycka tankar och frågor om olika väderfenomen
 • använda väder- och klimatbegrepp på ett riktigt sätt samt förstå vädersymboler
 • beskriva och förklara hur olika väderfenomen uppstår och vad som orsakar dem,
 • delta i diskussioner och samtal om väder
 • dokumentera  
 • redogöra för det du lärt dig, muntligt, skriftligt, bild och med hjälp av digitala verktyg

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: