Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Politik, en demokratisk nödvändighet! Val 2018

Skapad 2018-08-10 09:45 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Samhällskunskap
Höstens viktigaste händelse - riksdagsvalet - är i full aktivitet runt om i Sverige. Naturligtvis arbetar vi med detta även i skolan. För din del både på SO- och svenskpassen. Du kommer få möta politiskt aktiva, ta del av debatter och rösta i skolvalet!

Innehåll

Mål

 • Vad är politisk aktivitet?
 • Varför är politisk aktivitet viktig?
 • Hur är du själv aktiv som demokratisk medborgare?
 • Vad påverkar dig, i ditt ställningstagande? 
 • Hur hittar du trovärdig fakta?
 • Hur kontrollerar du vad som är åsikter och vad som är fakta i politisk aktivitet?
 • Hur fungerar den svenska demokratin?

Efter arbetsområdet hoppas vi att du har svar på ovanstående frågor och att du själv fått tid att tänka efter hur just DU kan vara politiskt aktiv och hur DU kan påverka det samhälle vi allihop lever tillsammans i.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Arbetets innehåll

Under arbetsområdet kommer du att lära dig mer om:

 • De politiska ideologierna - hur de startade och hur de utvecklats.
 • Dagens politiska partier - ursprung och aktuella hjärtefrågor.
 • Sveriges demokratiska system med Riksdag, Regering, Landsting och kommuner.
 • Dagsaktuella politiska frågor.
 • Politisk aktivitet som demokratisk rättighet.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Arbetssätt och redovisningsform

Detaljerad planering, uppgifter och länkar finns på Fäladsgårdens val-site och i ditt Classroom. 

Under arbetsområdet kommer vi att titta på kortfilmer, lyssna på musik med politiskt budskap, förklara ideologier och partibudskap för varandra, diskutera olika aktuella frågor, studera valdebatter och studera hur demokratin är tänkt att fungera i Sverige.

En bit in i arbetsområdet kommer ni få bilda ett parti i mindre grupper. Ert parti kommer att ha en skolminister, en miljöminister, en försvarsminister och en ekonomiminister. Den post du tilldelas är du ansvarig för och arbetsområdet avslutas med att du håller ett tal om en fråga inom ditt område. 

Givetvis ska vi även ha skolval på Fäladsgården, där alla elever får lägga sin röst på ett riksdagsparti.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning av dina kunskaper kommer att göras på lite olika sätt under arbetsområdet. Detaljerade instruktioner finns på din so-site/classrrom men följande uppgifter kommer att finnas:

 • korta läxförhör som kollar att du kan viktiga ord och begrepp (enskilt)
 • skrivuppgift/tal om en aktuell politisk fråga
 • diskussioner i klassrummet
 • genomförande av skolval

Kopplingar till läroplan 

 • Sh  C 9
  Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  C 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  C 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 9
  Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  C 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Sh  C 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Sh  C 9
  Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
 • Sh  C 9
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Reflektion

 • Vad förvånade dig mest under arbetet med valet?
 • Vad är du mest nöjd med?
 • Vad är politisk aktivitet för dig?
 • Hur är du aktiv som demokratisk medborgare?
 • Vad vill du säga till vuxna runt omkring dig som rör valet?

Matriser

Sh
Fg val 2018

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Faktakunskaper
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Demokratiska rättigheter
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett enkelt sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett enkelt sätt om vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Begreppsanvändning
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Individ och samhälle
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor kan påverka samhället och utvecklingen. Du beskriver demokratins betydelse som väg att nå förändring i samhället. Du beskriver hur demokrati och utveckling hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor kan påverka samhället och utvecklingen. Du beskriver demokratins betydelse som väg att nå förändring i samhället. Du beskriver hur demokrati och utveckling hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor kan påverka samhället och utvecklingen. Du beskriver demokratins betydelse som väg att nå förändring i samhället. Du beskriver hur demokrati och utveckling hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Informationssökning
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: