Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Recension

Skapad 2018-08-10 11:43 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi ska arbeta med recension, vilket ingår i kategorin åsiktbaserad text. Du ska få lära dig hur du skriver en recension, dvs att du presenterar vad din åsikt om ett ämne. Vi kommer att arbeta med olika forum som kortfilmer, texter, böcker och saker. Tillsammans med detta ska du läsa fyra noveller och träna på läsförståelse. Arbetsområdet avslutas med att du ska recensera en av de lästa novellerna (kortare texterna).

Innehåll

Vad gör vi?

  • Vi kommer att studera hur recensioner är uppbyggda (dess typiska drag).
  • Du kommer att träna dig på att recensera olika medier (som film, böcker, texter, produkter mm)
  • Du kommer att träna dig på att läsa upp din recension i klassen.
  • Du kommer att läsa olika noveller.
  • Vi kommer att arbeta med läsförståelse.
  • Du kommer att skriva en recension enligt dess typiska drag (uppbyggnad).

Kunskapskrav som testas

(se matris nedan)

SKRIVA och LÄSA (sammanfatta, tolka och resonera om det lästa).

 

Arbetsformer

Vi läser och talar om hur en recension är uppbyggd.

Vi går igenom dess typiska stil och vilket språk som är passande för en recension.

Vi kommer att träna på att sammanfatta och gestalta.

Tillsammans med en kamrat kommer du att läsa upp er krönika i klassen.

Vi kommer att läsa olika noveller och arbeta med läsförståelse.

Avslutningsvis kommer du att skriva en recension (utifrån dess typiska drag).

 

Matriser

Sv
Recension

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Skriva text, språkliga
Eleven kan skriva olika slags texter med stöd av läraren.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning...
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning...
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning...
Anpassning till texttyp
... samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
... samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
... samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Sammanfatta
Eleven kan på ett enkelt sätt sammanfatta texters innehåll med stöd av läraren.
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
Eleven kan tolka enklare budskap i text med stöd av läraren.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: