Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering matematik åk7 ht-18

Skapad 2018-08-10 13:37 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Här kan du läsa om innehållet i matematikundervisningen i höst.

Innehåll

Arbetsområden/innehåll

1. Statistik: Tabeller, avläsa och tolka diagram, Rita och granska diagram, lägesmått.

2. Tal: Siffror och tal, Räkna med 10, 100 och 1000, Addition och subtraktion, Multiplikation och division, multiplikation och division med tal mellan 0 och 1, prioriteringsregler, primtal och delbarhet, Avrundning, överslagsräkning.

3. Geometri: Enheter och prefix, Geometriska begrepp, vinklar, månghörningar och vinkelsumma, omkrets, introduktion av area, area av rektanglar och paralellogrammer, area av trianglar.

 

Arbetssätt: 

Lyssna och anteckna under genomgångar, räkna i matteboken, problemlösning i grupp/par, diskussioner i grupp eller i helklass, spel, förklarande filmer.

 

Bedömning: 

Bedömning kommer ske kontinuerligt genom framförallt prov men också vid problemlösning i grupp, vid diskussioner och när man räknar själv på lektionerna.

 

 

 

Med vänliga hälsningar Stefan Beskow

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: