Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik åk.5

Skapad 2018-08-10 13:44 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Det här arbetsområdet handlar om politik. Ordet kommer av grekiska ordet stat. I antikens Grekland var varje stad en stat. Så allt som de styrande i till exempel Athen bestämde var politik. Så är det i dag också. Politiker är de som bestämmer över din kommun eller Sverige eller Eu. I en demokrati som Sverige kan alla bli politiker och vara med och bestämma när de har fyllt 18 år.

Innehåll

Politik - Arbetsområde i Samhällkunskap v. 34-37

Vad skall du lära dig

Efter arbetsområdets slut förväntas du veta och förstå:

       Vad demokrati är och vad det innebär.     

 • Hur demokratiska beslut fattas

 • Vem bestämmer i kommunen

 • Vem bestämmer i Sverige

  • Hur ett val går till

  • Riksdag och regering

 • Politiska partier

 • Hur man kan visa vad man tycker

 • Känna till och kunna använda vissa ord och begrepp; demokrati, diktatur, riksdag, regering, grundlag, statschef,EU, landsting, kommun, klassråd, representativ demokrati, korruption, monarki, republik

Hur skall du lära dig detta?

 

 • Instruktioner, genomgångar, filmer, diskussioner

 • Aktivt delta på lektionerna

 • Diskutera och träna på begrepp enskilt och i grupp

 • Läsa och formulera svar på frågor

Vad som kommer bedömas

 

 • Förståelse för demokrati och demokratiska processer och beslut

 • Förståelse för hur ett demokratiskt samhälle fungerar

 • Din förmåga att diskutera ord och aktuella begrepp

 • Kunskap omkring hur ett val går till och kännedom omkring politiska partier i Sverige

Hur får jag visa vad jag kan?

 

 • Aktivt delta på lektionerna och berätta hur du tänker om det vi pratar om

 • Reflektioner (diskutera, prata)

 • I din text du skriver när du svarar på skriftliga frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 6

E
C
A
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Påverka beslut
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: