Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kurdiska

Skapad 2018-08-10 13:53 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på kurdiska. Synonymer och motsatser. Frukter och grönsaker. Natur och vädret. veckodagar, månader, årstider. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på kurdiska. Vi ska träna på läsförståelse samt läsa både hög och individuell läsning. Vi ska berätta i grupp och lyssna på andra och reflektera över högtider och traditioner

Innehåll

 

Arbetssätt:

 • Att skriva meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse
 • Att skriva och även att känna igen de vanligaste tecknen/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas
 • Att lyssna och förstå t.ex. när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen
 • Att följa en enkel instruktion, att berätta om en händelse.

1.Träna alfabetet, bli säker på ljuden.

2.Ord som talar om;

3.   vad olika saker heter (substantiv)

4.    vad man kan göra (verb)

5.     hur något är eller ser ut, beskrivande ord (adjektiv) 

 

MÅL

 

 • Lyssna och förstå när någon annan berättar t.ex. om sig själv, sin familj, sin skola eller sina intressen
 • Berätta om sin vardag, egna intressen och delta i en diskussion.
 • Bekanta sig med bokstäver/tecken och kunna ljuda ihop bokstavskombinationer, hela ord och att kunna förstå meningarnas innehåll i texter.
 • Lära sig skriva bokstäver, ord och meningar.
 • Läsa texter för barn i form av bildböcker, sagor.
 • Uttrycka sina känslor, kunskaper, åsikter i ord och begrepp.
 • Att känna till traditioner, högtider, lekar, sång och musik från språkområdet.

 

Jag kommer att bedöma på vilket sätt du...

 

 • läser och förstår olika sorters texter
 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 

 

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och uttrycka sig.
Forma bokstäverna rätt, skriva ord med och koppla till bilder.
Läsa ord och bygga på till meningar, korta texter.
Beskriv en bild med enkla meningar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Ml Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och 

 

 

 

M

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: