Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa ht årskurs 5

Skapad 2018-08-10 13:56 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Planering i Idrott och hälsa för höstterminen i årskurs 5.

Innehåll

Syfte:

- Du ska utveckla din rörelseförmåga genom att delta i olika fysiska aktiviteter

- Du ska lära dig att simma 200 m varav 50 m i rygg läge och lära dig hur man kan hantera nödsituationer i vatten.

- Du ska utveckla din orienteringsförmåga

- Du ska delta i samarbetsövningar och lagspel för att utveckla din samarbetsförmåga

- Du ska lära dig hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan

 

Undervisningens innehåll: 

Vecka 33-39: Simundervisning där simkunnigheten kontrolleras och utvecklas. Undervisning utomhus som innehåller olika lekar, spel och idrotter. Orientering på skolan område och vid Liabacken samt kartkunskap i klassrummet.

Vecka 40-51: Undervisning inomhus som innehåller olika lekar, spel och idrotter. Träna rörelse i kombination med olika gymnastikredskap. Teorilektioner om fysisk aktivitets påverkan på kroppen och hälsan.  

 

.

Centrala begrepp

Anpassa och variera rörelser efter aktivitet

Hänsyn och samarbete

Orienteringsförmåga

Simkunnighet

Fysisk aktivitet

Fysisk förmåga

 

Bedömning

Elevernas förmåga att anpassa och variera sina rörelser sker fortlöpande under lektionstid. Ett skriftligt förhör kommer att genomföras vid bedömning av elevens kunskaper om hur fysisk aktivitet påverkar kroppen och hälsan. 

Utvärdering

Utvärdering sker i slutet av höstterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: