Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boom med Boomwhackers och noter

Skapad 2018-08-10 13:59 i Brearedsskolan Halmstad
Boomwhackers är plaströr som är stämda i olika toner. De är olika långa och avger sin ton när man slår dem mot saker t.ex. golvet. Med hjälp av dem kommer vi att spela olika melodier tillsammans. Det finns även en lärarhandledning att utgå från när man gör lektionsplaneringen.
Grundskola 2 – 5 Musik
Sugen på att skapa melodier tillsammans med dina klasskompisar? Det är precis vad vi ska göra, bl.a. med hjälp av boomwhackers. Med takt, toner och handkraft ska vi tillsammans skapa sköna rytmer och melodier.

Innehåll

Våra mål

Du ska...

-Tillsammans med andra kunna skapa enkla melodier med boomwhackers (tonrör).

-Delta i rytmiska övningar med boomwhackers.

-Kunna förstå varför det blir olika toner i tonrören.

-Kunna förklara begreppet skala (4-5).

-Kunna förklara begreppet oktav (4-5).

-Kunna förklara begreppet puls i musikaliskt sammanhang.

-Skriva enklare melodier i ett notsystem med taktart och rytmiska detaljer (4-5)

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Prata om olika musikaliska begrepp.
 • Diskutera
 • Spela boomwhackers (tonrör) tillsammans i helgrupp eller mindre grupp.
 • Tillsammans och enskilt skriva enklare melodier i notsystem

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper:

-Med viss säkerhet delta i gemensamt spelande med boomwhackers.

-Med viss säkerhet delta i rytmiska övningar med bommwhackers.

-Förklara varför det blir olika toner i de olika tonrören.

-Förklarar begreppet puls i musikaliskt sammanhang.

 

-(4-5) Förklara begreppet skala.

-(4-5) Förklara begreppet oktav.

-(4-5) Skriva en enkel melodi i ett notsystem.

 

Mer än godtagbara kunskaper:

-Med säkerhet delta i gemensamt spelande med boomwhackers.

-Med säkerhet delta i rytmiska övningar med boomwhackers.

-(4-5) Skriva en melodi och då använda taktarten på korrekt sätt.

-(4-5) Skriva en melodi och då använda rytmisk variation.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
Boom med Boomwhackers och noter

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Gemensamt spel
Du deltar med viss säkerhet i gemensamt spelande med boomwhackers.
Du deltar med säkerhet i gemensamt spelande med boomwhackers.
Rytmik
Du deltar med viss säkerhet i rytmiska övningar med bommwhackers och händer.
Du deltar med säkerhet i rytmiska övningar med boomwhackers.
Instrumentförståelse
Du kan förklara varför det blir olika toner i de olika tonrören.
Begrepp
Du kan förklara begreppet puls i musikaliskt sammanhang.
Begrepp
(4-5) Du kan förklara begreppet skala.
Begrepp
(4-5) Du kan förklara begreppet oktav.
Notation
(4-5) Du skriver en enkel melodi i ett notsystem.
(4-5) Du skriver en melodi och använder då taktarten på korrekt sätt.
Notation
(4-5) Du skriver en enkel melodi och använder dig då av två olika notvärden
(4-5) Du skriver en melodi och använder dig med säkerhet av rytmisk variation och de olika notvärdena.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: