Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är du? Ht -18 6b

Skapad 2018-08-11 10:54 i Svensgårdsskolan Helsingborg
I detta tema kommer du att få fundera över vem du egentligen är och vad du tycker om. Du kommer även få träna på muntlig framställning och vad man ska tänka på när man ska hålla ett muntligt föredrag.
Grundskola 6 Svenska
Du ska under några veckor lära känna dina klasskamrater lite mer på djupet. Detta kommer du göra genom att ni ska intervjua varandra (två och två) och sedan skriva ett kompisporträtt och presentera er klasskamrat muntligt för de andra.

Innehåll

Undervisningens mål

 • Utveckla din förmåga att uttrycka dina tankar och känslor både muntligt och skriftligt.
 • Utveckla din förmåga att hålla en muntligt framförande.

Undervisningens innehåll

Du ska:
 
 • få träna på att dels intervjua och dels svara på frågor om dig själv.
 • träna på att formulera dig tydligt i tal och skrift.
 

Detta kommer att bedömas

 • Ditt kompisporträtt
 • Muntligt framträdande.
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Vem är du?

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
SKRIVA
Grundläggande skrivregler
Du är något osäker på när du ska använda punkt och stor/liten bokstav när du skriver ditt kompisporträtt och behöver hjälp med detta.
Du kan på ett bra och självständigt sätt använda dig av punkt och stor/liten bokstav när du skriver ditt kompisporträtt.
Du kan på ett mycket bra sätt använda dig av punkt, andra skiljetecken och stor/liten bokstav när du skriver ditt kompisporträtt.
SKRIVA
Kommunicera, Uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer,
Du uttrycker dig mestadels klart och tydligt. Du försöker utveckla ditt budskap genom att förklara och konkretisera.
Du uttrycker dig tydligt med ett varierat språk. Du utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Du uttrycker dig säkert, välformulerat och strukturerat. Du har ett tydligt sammanhang i det du skriver, vilket gör att budskapet kommer fram på bästa sätt.
MUNTLIGT
Struktur med röd tråd.
Din kompispresentation har en viss röd tråd och försök till inledning, huvuddel och avslut.
Din kompispresentation har en röd tråd och det finns en tydlig inledning, huvuddel och avslut.
Du redogör med en tydlig röd tråd och det finns en väl fungerande inledning, huvuddel och avslut.
MUNTLIGT
Kommunikation och anpassning till mottagare
Du använder talkorten som stöd och tittar ofta ner. Du visar viss osäkerhet när du talar till gruppen genom att komma av dig, säga småord som "hm" "öh"
Du tittar mestadels ut på publiken, men använder talkorten enstaka gånger som stöd. Du talar tydligt till gruppen och visar engagemang.
Du talar i stort sett fritt utan dina talkort och du talar anpassat och tydligt och visar stort engagemang till gruppen du talar till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: