Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk2

Skapad 2018-08-12 10:07 i Skuttunge skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Har du undrat över stjärnorna, jorden,månen, universum och hur allt har blivit till? Nu försöker vi hitta svaren...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Syftet nu när du kommer få arbeta med rymden är att du ska kunna anpassa ditt språk beroende på mottagare och vad du vill förmedla om rymden och i vilket sammanhang det sker, under en diskussion i klassrummet, i samtalet i den lilla gruppen eller skriftligt. Du kommer att enskilt och i grupp få söka fakta och också värdera det du/ni finner källkritiskt. Du kommer också få använda de begrepp som hör till området rymden.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Du kommer att få arbeta med jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. Du kommer få ta del av berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen som olika skapelseberättelser. Allt som du får ta del av kommer du att dokumentera med hjälp av text, bild eller andra uttrycksformer.

Kunskapskrav

 • Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • I texterna kan du använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Dessutom kan du samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.

Konkretisering av kunskapskraven

När vi är klara med området rymden ska du kunna med hjälp av ett tellurium visa hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Du kommer att samtalat om hur man förklarade skapelsen utifrån några myter och de berättelser du har tagit del av under detta rymdtema.

Du kommer att ha dokumenterat det vi forskat om skriftligt och genom andra uttrycksformer som bild. När du dokumenterat och samtalat bör du ha använt sig av de ämnesspecifika ord och begrepp som hör till området rymden.

Du kommer att ha skrivit enklare texter som är läsliga där du använt dig av stor bokstav, punkt och frågetecken samt stavat ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Du kommer också att ha använt dig av en lärplatta för att skriva texter.

Undervisning och bedömning

Undervisningen kommer bestå av muntliga genomgångar, klassrumsdiskussioner utifrån exempelvis EPA, läsa texter och se filmer. Det vi går igenom kommer vi dokumentera med att göra bilduppgifter och arbeta med appar såsom BookCreator.

Bedömningen kommer bestå av de muntliga klassrumsdiskussionerna, det du producerat skriftligt och bilduppgifterna. Utifrån de uppgifter som finns med i denna LPP.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: