Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FG Pedagogisk planering Matematik HT-18

Skapad 2018-08-12 22:01 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Matematik kan beskriva det mesta runt omkring oss (eller kanske allt?). Är världen skapad genom matematik eller är matematiken skapad för att vi ska förstå naturen? Faktum är att matematiska mönster dyker upp i många sammanhang där vi minst anar det. "Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. " (Lgr 11 reviderad 2017-07-01)

Innehåll

Mål

Genom vårt arbete ska du utveckla kunskaper och tilltro till din egen förmåga att använda matematik i flera olika sammanhang. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar muntligt och skriftligt med olika teoriavsnitt samt har lärar- och elevaktiva genomgångar. Vi arbetar också praktisk med t ex matematiklaborationer och problemlösning i grupp. Du arbetar med matematiska övningar i skolan. Hemma behöver du ibland arbeta för att ligga i fas med tidsplaneringen för din bästa utveckling i matematik. Det är också bra om du repeterar det som gjorts på lektionerna, t ex genom att testa dig själv med någon aktuell uppgift.

 

Innehåll

Tal och tals användning: 

Sannolikhet

Koordinatsystem

Problemlösning

 

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas kontinuerligt under lektionerna både muntligt och vid skriftliga prov. 

Vid terminens slut görs en samlad bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matris matematik åk 7-9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Räkna
Välja och använda lämpliga metoder för beräkningar.
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Kan välja och använda fungerade matematiska metoder.
Kan välja och använda effektiva och fungerande matematiska metoder.
Skriftlig redovisning
Föra och följa matematiska resonemang.
Presentera och följa matematiska resonemang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Presentera och följa matematiska resonemang på ett korrekt och fungerande sätt.
Presentera och följa matematiska resonemang på ett effektivt och korrekt sätt.
Muntlig redovisning
Använda matematikens uttrycksformer och språk för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Bidra till att formulera frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Redogör på ett i huvudsak fungerande sätt. För till viss del resonemang framåt.
Formulerar frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Redogör på ett fungerande sätt. För resonemang framåt.
Formulerar frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Redogör på ett fungerande och effektivt sätt. Fördjupar och breddar resonemang.
Problemlösning
Formulera och lösa problem.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Bidrar till att formulera enkla modeller och förslag. Kan delvis bedöma lösningens rimlighet.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Formulera enkla modeller och förslag. Kan relativt väl bedöma lösningens rimlighet. Anpassar metoden efter problemets karaktär. Bidra till att föreslå alternativa tillvägagångssätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Formulera modeller och förslag. Kan bedöma lösningens rimlighet. Anpassar metoden efter problemets karaktär. Kan föreslå alternativa tillvägagångssätt.
Matematiska begrepp
Använda och analysera matematiska samband och begrepp.
Använder grundläggande begrepp i välkända sammanhang. Enkla och vanligt förekommande resonemang.
Använder och beskriver begrepp i kända sammanhang. Utvecklade resonemang.
Relaterar olika begrepp till varandra i nya sammanhang. Beskriver begrepp väl. Väl utvecklade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: