Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande på fritids

Skapad 2018-08-13 09:00 i Himlaskolan Ale
Grundskola F – 6 Bild Teknik NO (år 1-3)
Genom skapande ges möjlighet till ett lärande! När man jobbar med skapande får man lära sig olika metoder och använda olika material. Genom att skapa finner man en personlig skaparglädje, utveckla sitt kunnande och självförtroende.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska genom undervisningen uppmuntras till att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Syftet är att eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativitet och nyfikenhet.

I undervisningen främjas elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom skapande och estetiska uttrycksformer med

praktiska arbetssätt. 

 

Mål?

Du kommer få prova på olika arbetssätt och arbeta med olika material.

Du kommer övas i att följa instruktioner och arbeta efter dessa.

Du kommer också få jobba med digitala hjälpmedel och prova på att göra film mm.

 

 

Hur?

Varje vecka erbjuds olika pyssel och vi kommer även arbeta en del med surfplattor och datorer för digitalt skapande.

 

När?

Löpande veckovis och under temaveckor.

 

Ansvarig

Helena, Sofia och Remzije

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -

Matriser

NO Tk Bl
Skapande på fritids

På väg mot målen
Har nått målen
Du deltar aktivt i de olika pysslen som erbjuds varje vecka.
Du är med ibland.
Du är regelbundet med och deltar aktivt.
Du kan följa instruktioner.
Du kan följa instruktioner med lite hjälp av kamrat eller pedagog.
Du kan självgående följa instruktioner och hjälper dina kompisar när dom behöver det.
Du kan arbeta med digitala verktyg i ditt skapande.
Du kan med lite hjälp använda surfplatta till att skapa.
Du behärskar programmen i surfplattan utan större problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: