👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 18 - Feelings

Skapad 2018-08-13 09:03 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
Talking about your or someone else's feelings is not that easy. During the lessons, we are going to learn a little bit more about emotions, to forgive and to apologize. Best regards, Livia

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

Utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda och
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Arbetsområdet

Jobba med "Feelings" i Gleerups.

Grammatik:

 • pågående presens ( I am studying)
 • pågående preteritum (I was styding)
 • adjektiv
 • preposition + ing-form (good at singing, tired of reading...)

Arbetssätt

Gleerups - English 6-9

 

Detta kommer att bedömas... (i matris) 

 

Om du kan använda olika adjektiv i en samma mening.

Du måste kunna prata och resonera om The Power of Forgiving  .

Glosor:

 1. unexpected oväntad
  well known välkända
  originally först
  tragic tragisk
  literally bokstavligen
  immediately omedelbart
  defend försvara
  regularly regelbundet
  seemingly till synes
  unconcered obekymrad

Matriser

En
Kopia av Matris- engelska åk 9

Behöver förbättras
Grundläggande
God
Mycket god
Samtala
Eleven kan formulera enkla meningar som i vissa fall leder till korta samtal, men har ännu ej visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan samtala och då uttrycka sig enkelt och begripligt samt ibland anpassat till olika situationer.
Eleven kan samtala och uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt i någon mån anpassat till olika situationer.
Eleven kan samtala och uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande med flyt, samt i någon mån anpassat till olika situationer.
Tala/Presentera
Eleven har ännu inte visat förmåga att tala relativt fritt på engelska. Det händer att eleven använder annat språk än engelska vid bedömningssituation.
Eleven kan tala relativt fritt och eventuella fel stör inte kommunikationen. Eleven kan svara kortfattat på frågor på engelska. I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven kan tala fritt och relativt korrekt på nyanserad engelska, samt svarar relativt utförligt på frågor. I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig med visst flyt.
Eleven kan uttrycka sig tydligt på nyanserad engelska samt svara utförligt på frågor. I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande med flyt.
Språkliga strategier
Eleven har ännu inte visat förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd t. ex genom att använda ordbok, synonymer eller omformuleringar.
Eleven använder sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem för att förbättra muntlig och skriftlig kommunikation.
Eleven använder sig av fungerande strategier som löser problem för att förbättra muntlig och skriftlig kommunikation.
Eleven använder sig av väl fungerande strategier som löser problem för att förbättra muntlig och skriftlig kommunikation på ett effektivt sätt.