Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott åk 7-9 HT-18

Skapad 2018-08-13 11:23 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Nu ska du som elev få möjlighet att utveckla dina fysiska förmågor inom friidrott. Du ska fokusera på din individuella utveckling och utnyttja varje lektionstillfälle till att förfina din teknik.

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Under detta arbetsområde så kommer vi att arbeta med friidrott både i inne och utemiljö. Ni kommer under lektionerna att få prova på olika friidrottsgrenar så som höjdhopp, kulstötning, längdhopp samt kort- och långdistanslöpning.


 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Under lektionerna kommer du att få ta del grenarnas olika regler och tekniker genom teoretiska för att sedan få prova på att utföra och utveckla dessa praktiskt. Arbetet kommer att till stor del bygga på eget ansvar där man själv väljer vilka grenar som man vill lägga fokus på att utveckla.

Du visar upp dina förmågor genom ett aktivt deltagande under de praktiska momenten samt genom att medverka i utvärderande diskussioner. Under lektionerna så blir ni coachade av lärare men även av varandra. Under samtliga moment lämnar man in resultat och utvärderar ens egen insats genom att fylla i de tillhörande matris.

Bedömning

Du blir bedömd utefter hur väl du:

 • Utför friidrottsgrenarna med balans,kroppskontroll, teknik och kraftinsats.
 • Arbetar effektivt under lektionerna och planerar sitt arbete utifrån de moment som du kan/vill utveckla.
 • Sätter upp rimliga mål inför framtida arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Friidrott åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hoppgrenar (höjdhopp, längdhopp)
Du utför grenarna med delvis god rymt och balans. Exempel: Utför hopp, men har svårt att anpassa ansatsen så att upphoppet och ribbpassagen kan utföras på ett korrekt sätt.
Du utför grenarna med relativt god rytm, balans och teknik. Du kan upprepa övningen med liknande resultat. Exempel: Utför hopp med bra ansats och upphopp men har svårt kombinera detta med en bra ribbpassage.
Du utför grenarna med god rytm,balans och teknik. Du kan upprepa rörelserna med samma goda resultat. Exempel: Utför hopp med bra tajming och teknik, där såväl ansats, upphopp, och ribbpassage utförs på ett välfungerande sätt.
Kastgrenar
Du utför kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett delvis fungerande sätt.
Du utför kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett relativt välfungerande sätt.
Du utför kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett välfungerande sätt.
Löpning
Du genomför löpmomenten på ett delvis fungerande sätt (gällande fotisättning, kroppshållning och armpendling).
Du genomför löpmomenten på ett relativt välfungerande sätt (gällande fotisättning, kroppshållning och armpendling).
Du genomför löpmomenten på ett relativt välfungerande sätt (gällande fotisättning, kroppshållning och armpendling).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: