Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-13 13:03 i Nolskolan Ale
Vi lär oss mer om höstens val genom att läsa om vilka riksdagspartier vi har i Sverige, hur valet går till samt hur riksdag och regering arbetar. Demokrati och diktatur är också något vi kommer att lära oss mer om. Vi kommer även att titta på hur beslut fattas på elevnivå. Egna partier bildar vi också, dessa kommer vi sedan att kunna rösta på, precis som i det riktiga valet.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
Vi lär oss mer om höstens val genom att läsa om vilka riksdagspartier vi har i Sverige, hur valet går till samt hur riksdag och regering arbetar. Demokrati och diktatur är också något vi kommer att lära oss mer om. Vi kommer även att titta på hur beslut fattas på elevnivå. Egna partier bildar vi också, dessa kommer vi sedan att kunna rösta på, precis som i det riktiga valet.

Innehåll

Bedömning:

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om politiska partier, hur ett val går till samt hur riksdag och regering arbetar.
 • Dina kunskaper om hur en demokratisk beslutsprocess går till.
 • Din förmåga att diskutera olika politiska frågor och framföra dina åsikter med ett underbyggt resonemang.
 • Dina kunskaper om skillnader och likheter mellan demokrati och diktatur.

 

Hur ska det bedömas?

 • Enskilt alternativt gemensamt arbete där du visar dina kunskaper om politiska partier, hur ett val går till samt hur riksdag och regering arbetar.
 • Genom att du ger exempel på en demokratisk beslutsprocess.
 • Genom att du deltar i en politisk debatt, där du framför dina åsikter.
 • Skriftlig eller muntlig redovisning där du visar dina kunskaper kring aktuella begrepp.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Din förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • Din förmåga att analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • Din förmåga att använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp
 • Din förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • Din förmåga att söka information från olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till informationen
 • Din förmåga att reflektera över demokratiska värden och beslutsprocesser

Undervisning och arbetsformer:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Undersöka vilka partier som finns, partiledare osv. Individuellt eller i grupp.
 • Undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.
 • Skapa egna partier och debattera i olika frågor.
 • Mindre skolval.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: