Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2018-08-13 13:45 i Tunaskolan F-6 Papperskorgen
Tom mall för att skapa planeringar för år 4-6.
Grundskola 4 Engelska
I engelskan arbetar vi i läromedlet Champ 4 samt med andra texter och medier. Engelska är nyckeln till att förstå människor och texter i stora delar av världen och undervisningen syftar till att utveckla förmågan att uttrycka sig och förstå både muntlig och skriftlig engelska. På lektionerna kommer du få möta olika typer av texter, grammatik, ord och fraser med hjälp av våra vänner Becky och Henry Champ. Du kommer även att få träna engelska i olika digitala verktyg och arbetsformer.

Innehåll

Syfte och mål

I Champ 4 får eleverna utveckla förmågan att:

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.

Arbetsgång 

Vi kommer att arbeta med att:

• lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up, etc.)

• lyssna på olika slags texter (dialog, blogg, inbjudan, berättelse) och muntligt svara på frågor och reflektera kring innehållet.

• lyssna på olika slags hörövningar (presentationer, samtal, dialoger) och svara på frågor och reflektera kring innehållet.

• lyssna på olika sånger.

• läsa olika slags texter (dialog, blogg, inbjudan, berättelse) i textboken och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika   

  läsförståelseuppgifter i övningsboken.

• läsa instruktioner i övningsboken.

• samtala om de olika texterna i klassrummet.

• träna intonation, betoning och uttal.

• delta i interaktionsövningar, presentera sig själv och andra, spela upp dialoger och framföra egna åsikter.

• sjunga.

• ta del av olika engelska dialekter.

• med ord, fraser och meningar lösa uppgifter i övningsboken.

• skriva dialoger, korta texter, presentationer m.m.

Vad bedöms och hur?

Elevens förmåga att:

• förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

• förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

• på ett enkelt och begripligt sätt kunna formulera sig med fraser och meningar i skrift.

• muntligt kunna formulera sig med ord och fraser i både presentationer och samtal.

• använda sig av strategier för att förstå eller uttrycka sig.

• muntligt och skriftligt kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

• reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.

 Genom att:

• följa eleverna när de deltar i lektionsarbetet.

• bedöma hur eleverna genomför övningarna i repetitionskapitlen.

* bedöma förhör.

* bedöma elevernas prestationer på terminsproven.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: