Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2018-08-13 13:55 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Under hösten kommer vi att jobba i arbetsboken. Vi kommer att ha genomgångar som ska hjälpa en att förstå hur man ska tänka och agera för att lösa uppgifterna i arbetsboken. Vi kommer också att jobba laborativt inom matten. Då kommer vi att utsätta eleverna för olika matematiska problem som de sedan ska lösa tillsammans i grupp. Vi kommer att spela mattespel, där vi övar upp räkneförmågan eller strategiförmågan. En del av terminen kommer vi ägna åt att automatisera huvudräkningsförmågan.

Innehåll

Planering Matematik åk 4 ht 20

 

v.34-38 Taluppfattning (1)

·       Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000

·       Förstå vårt talsystem

·       Kunna ordna tal efter storlek

·       Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

”Man ska ha kommit till uppg.70 i slutet av vecka 36 för att hinna med resten av kapitlet”

 

v. 39-42 Addition och subtraktion(2)

·       Förstå hur addition och subtraktion hör ihop

·       Veta hur likhetstecknet används

·       Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000

·       Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning

”Man ska ha kommit till uppg. 55 i slutet av vecka 40 för att hinna med resten av kapitlet”

 

v. 43-46 Geometri (3)

·       Känna till om hur man mätte längd förr

·       Kunna mäta och rita sträckor

·       Kunna mäta och uppskatta längd

·       Kunna växla mellan olika längdenheter

·       Känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

·       Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

·       Kunna räkna ut figurers omkrets

”Man ska ha kommit till uppg. 64 i slutet av vecka 45 för att hinna med resten av kapitlet”

 

v. 46-49 Multiplikation och division (4)

·       Förstå hur addition och multiplikation hänger ihop

·       Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal

·       Kunna multiplicera med en multiplikand

·       Kunna använda kort division

·       Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

”Man ska ha kommit till uppg. 58 i slutet av vecka 47 för att hinna med resten av kapitlet”

 

v. 50-52 Tabeller och diagram (5)

·       Hämta fakta ur tabeller

·       Ordna fakta i en tabell

·       Läsa av och förstå stapeldiagram

·       Göra en avprickningstabell

·       Rita stapeldiagram

 

Under en del av höstterminen kommer vi att fokusera på att deras huvudräkningsförmåga.

Vi kommer att göra vissa tester och prov där vi ser hur de ligger till i sin matematiska utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: