Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikens grunder årskurs 8 HT18

Skapad 2018-08-13 14:01 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 8 Matematik
Matematik använder vi hela tiden. Vi kommer att prata mycket matematik i undervisningen. Ni kommer också få använda matematiska begrepp och metoder för att kommunicera till era klasskamrater. Ofta kommer ni också att få själva arbeta fram matematiska problem som ni sedan delger resten av gruppen.

Innehåll

Matematik- det här ska vi arbeta med

Nu fortsätter du att utveckla din kunskaper och lära dig matematikens grunder. Du får en djupare förståelse för vad du faktiskt gör istället för att bara räkna på eller lära dig en massa matteregler utantill.

Du kommer bland annat att lära dig:

 • potensform för att uttrycka små och stora tal, räkna med "roten ur" samt användningen av prefix
 • räkna och förstå algebraiska uttryck, formler och ekvationer
 • metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta
 • likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten
 • hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar
 • begreppet procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent
 

Målet med undervisningen är att ... (syftet)

 • Du ska kunna lösa matematiska problem med en metod som fungerar.
 • Du ska kunna använda matematiska begrepp.
 • Du ska kunna resonera om matematik och presentera dina resultat samt hur du kommit fram till dessa.

Så här ska vi arbeta

 • Genomgångar där vi pratar matte.
 • Individuellt arbete i egen takt och med stöd av ämneslärare.
 • Diagnos och utvärdering efter varje arbetsområde.
 • Mattespel och mattelekar.

Bedömning

 • Hur du formulerar och löser problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Utifrån din förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: