Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Kraft, tryck och rörelse

Skapad 2018-08-13 14:38 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Biologi
...

Innehåll

Målet med undervisningen är att…

 • Utveckla kunskap om kraft, tryck och rörelse samt hur dessa kopplas till vardagen.

Du kommer utveckla förmågan:

 • att lyssna, förklara och diskutera

 • att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier

 • att beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv

Så här ska vi arbeta…

 • Genomgångar, filmklipp, arbete enskilt, par och i grupp samt laborationer.

  Vi kommer bedöma på vilket sätt du…

 • Följer, förstår och deltar i naturvetenskapliga samtal och diskussioner

 • Uttrycker tankar och frågor med hjälp av begrepp och modeller från fysiken.

 • Dra slutsatser utifrån naturvetenskaplig fakta.


  För att bli godkänd på detta arbetsområde krävs att du:

 • ska veta vad som menas med en kraft och i vilken enhet man mäter den i

 • ska veta vad som menas med tyngdkraft

 • ska veta vad som menas med en motkraft

 • ska känna till begreppen tyngdpunkt och stödyta

 • ska förstå vad som menas med tryck, lufttryck och vattentryck

 • ska känna till Arkimedes princip

 • ska veta vad friktion är

 • ska kunna ge exempel på när friktion påverkar en kropps rörelse

 • ska känna till begreppet tröghet

 • ska veta vad som menas med hastighet

 • ska kunna räkna ut medelhastigheten

 • ska känna till begreppet acceleration

 • ska veta vad som kännetecknar ett fritt fall

 • ska känna till begreppet tyngdacceleration

 • ska kunna beskriva en kaströrelse


  Bedömningsform

 • Laborationer

 • Självständigt och i grupp problematisera begreppen

 • Muntliga diskussioner

 • Prov (ons 4/11 v 45)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: