Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Språk och kommunikation, Lille Skutt läsåret 18/19

Skapad 2018-08-13 16:06 i Stråtjära förskola Söderhamn
Förskola
Beskriv arbetsområdet. Vad är barnen intresserade av? Vad vet barnen? Vad vill de veta? Vilka behov har gruppen?

Innehåll

Nuläge

Vi är en ny grupp med nya barn samt nya pedagoger. Vi har inte ännu hunnit lära känna barnen ännu samt känna av gruppdynamiken. Vi har en barngrupp om 10 barn men under september kommer vi att skola in 4 barn till. Barnen i gruppen är födda mellan 2017 och 2014.

Vi har under dessa veckor uppmärksammat att gruppen är intresserade av djur samt djurens läten så vi har börjat introducerat djurens tecken för dem. 

Nyreviderade upplagan av Bornholm är beställd.

Vi har börjat återintroducerat tecknet för "Stopp"

Just nu observerar vi läget för att se hur gruppen fungerar samt vilka behov barnen har

Vi har fått inloggning till Kids Read på plattorna

Mål

- alla barn ska ha tagit del av lässtunder på olika sätt, ex. flano, kids read, digitala eller fysiska böcker

- arbeta med "aktuella böcker"

- barnen kommunicerar på andra sätt än t.ex, knuffa, buttas, bitas osv

- veckovis arbeta med Bornholm

- använda digitala verktyg i vardagen

- att barnen ska kunna påverka sin vardag

 

Alla barnen innefattas av målen utefter deras förmåga.

Syfte

Syftet med att arbeta med Bornholm är att få bättre resultat i screeningen i förskoleklass.

Syftet med digitala verktyg är att förbereda barnen för det digitala samhället samt ge dem en inblick i källkritiskt tänkande.

Vi vill väcka en lust, nyfikenhet och glädje för att läsa böcker. Att läsa böcker ökar ordförrådet och stimulerar fantasin samt ökar empati för andra.

Syftet med att använda tecken är att ge dem ett alternativt sätt att kommunicera.

Genomförande

Under arbetslagsplaneringen på måndagar kommer vi att bestämma vilka böcker samt vilka tecken vi ska arbeta med. Vi kommer även att planera för stunder då vi använder Bornholm. Vi kommer då även bestämma vilka digitala verktyg vi arbetar med under veckan.

- arbeta i mindre grupper vid samlingar samt vid aktiviteter

- ha "guldstunder" med barnen

- gå till biblioteket

- vara lyhörda för att upptäcka barnens intressen

- ta vara på de stunder barnen har möjlighet att göra egna val

Alla barnen kommer att vara med. Tidsplanen är under läsåret.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar dagligen och alla har ansvar att göra detta. Vi använder unikum, dokumentation på väggar, enskilda dokumentationer/observationer i OneNote.

Ansvar

Alla i arbetslaget.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar varje måndag. Vi har även en större utvärderingsdag den 26 november.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: