Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurprojektet-fortsättning av vårens projekt.

Skapad 2018-08-14 06:58 i Öfre Slotts förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Barnen har visat stort intresse för djur när vi är ute. Vi bestämmer att vi ska låta ett barn i taget få välja ett djur som vi jobbar med. Detta gör vi på samlingar, projekttid och under hela dagen. Vi låter barnen berätta vad de vet om djuret ifråga och vad de vill veta mer om just det djuret. Vi söker tillsammans information via internet och böcker.

Innehåll

Bakgrund: Vi har sett att barnen är väldigt intresserad av djur och känner att vi vill fånga upp deras nyfikenhet.

 

Syfte: Barnen är intresserade av djur. Vi vill att de ska få känna delaktighet och inflytande över vilket djur vi pratar om, därför får varje barn, tillsammans med sina föräldrar, välja ett djur som de är intresserade av och vill veta mer om.

 

Målkriterier:

 • Att barnet ska få lära sig hur djuret ser ut, vilken/vilka färger djuret har/kan ha.
 • Att barnet ska få lära sig vad djuret äter ,var det bor och hur det låter.
 • Att barnet ska få lära sig om det finns likheter och olikheter bland de djur vi undersöker.
 • Att barnen ska få lära sig lite intressant fakta just om det djuret.

 

Målformuleringar:

 • Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
 • Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,

 

Uppgifter

 • V 34 Sjöstjärna 1

 • V 35 Sjöstjärna 2

 • V 36 Sjöstjärna 3

 • V 38 Myra 1

 • v 39 Myran 2

 • V40 Myra 3

 • V 42 Påfågel 1

 • V 43 Påfågel 2

 • V45 Påfågel 3

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: