Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema valet 2018

Skapad 2018-08-14 08:15 i Ljungviksskolan Lerum
Ett arbete som handlar om valet 2014.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska
Under de första veckorna på höstterminen kommer vi att sätta oss in i hur ett val i Sverige går till. Vi kommer att lära oss om några olika partier i Sverige och vad en demokrati är. Vi kommer även att få bilda olika "partier" i grupp.

Innehåll

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

Målet med detta tema är att du ska kunna:

*  förstå olika begrepp till exempel demokrati, medborgare, kommun, riksdag, regering

* känna till några olika partier, partiledare och partisymboler i Sverige

* kunna skapa en valaffisch för ett påhittat parti

* muntligt redovisa vad du och din grupp har skrivit om

* samarbeta i gruppen när ni arbetar med ert påhittade parti

 

Undervisning ( hur ska vi arbeta)

- vi kommer att samtala och diskutera olika begrepp som är kopplat till temat.

- vi kommer att se film och lära oss mer om riksdag, regering och lära oss om hur ett val går till

- vi kommer att bilda egna partier, göra valaffischer, hitta på partinamn, komma på en viktig fråga för partiet och hitta på en "passande" partisymbol

- vi kommer att redovisa vårt parti för de andra eleverna i processgruppen.

- vi kommer att genomföra ett val i processgruppen där vi får rösta på ett av processgruppens partier

- Vi kommer att följa upp valresultatet veckan efter valet.

 

Bedömning ( detta kommer att bedömas)

Vi kommer att bedöma om/hur:

 • du deltar i samtal och redovisningar

 • du kan berätta om betydelsen av några begrepp som du har lärt dig.
 • du kan berätta om några utav Sveriges partier och partiledare
 • du kortfattat kan beskriva hur ett val i Sverige går till
 • hur du deltar i gruppens arbete kring skapandet av ett parti

Tidsplanering

Vi kommer att arbeta med detta tema under ca 2 veckor i början av höstterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: