Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-14 09:29 i Nygårdskolan Borlänge
Vi lär oss mer om höstens val genom att läsa om vilka riksdagspartier vi har i Sverige, hur valet går till samt hur riksdag och regering arbetar. Demokrati och diktatur är också något vi kommer att lära oss mer om. Vi kommer även att titta på hur beslut fattas på elevnivå. Egna partier bildar vi också, dessa kommer vi sedan att kunna rösta på, precis som i det riktiga valet.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
Vi lär oss mer om höstens val genom att läsa om vilka riksdagspartier vi har i Sverige, hur valet går till samt hur riksdag och regering arbetar. Demokrati och diktatur är också något vi kommer att lära oss mer om. Vi kommer att genomföra en röstning i klassen precis som i verkliga riksdagsvalet.

Innehåll

Bedömning:

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper kring aktuella begrepp.
 • Dina kunskaper om politiska partier, hur ett val går till samt hur riksdag och regering arbetar.
 • Dina kunskaper om hur en demokratisk beslutsprocess går till.
 • Din förmåga att diskutera olika politiska frågor och framföra dina åsikter med ett underbyggt resonemang.

 

Hur ska det bedömas?

 • Enskilt alternativt gemensamt arbete där du visar dina kunskaper om politiska partier, hur ett val går till samt hur riksdag och regering arbetar.
 • Genom att du ger exempel på en demokratisk beslutsprocess.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Din förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • Din förmåga att analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • Din förmåga att använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp
 • Din förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • Din förmåga att söka information från olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till informationen
 • Din förmåga att reflektera över demokratiska värden och beslutsprocesser

Undervisning och arbetsformer:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Undersöka vilka partier som finns, partiledare osv. Individuellt eller i grupp.
 • Undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sv Sh
Demokrati och valet 2018

Demokrati, FN och mänskliga rättigheter

 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6   Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6   Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6   Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6   Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Demokrati
Du känner till vad demokrati och diktatur är.
Jag berättar om vad demokrati och diktatur är och vad jag tycker om de båda.
Jag berättar om vad demokrati och diktatur är och vad jag tycker om de båda. Jag ger också något exempel på ett land med demokrati och ett med diktatur.
Jag berättar om vad demokrati och diktatur är och vad jag tycker om de båda. Jag ger också exempel på länder med demokrati och diktatur och hur detta visar sig. Jag ger också exempel på hur demokrati visar sig hos oss på skolan.
Beslutspåverkan
Du känner till hur beslut fattas i Sverige och hur man kan påverka dessa.
Jag vet att vi har val i Sverige.
Jag vet att vi har olika val i Sverige och olika partier.
Jag vet att vi har olika val i Sverige och olika partier. Jag känner också till hur man kan påverka genom att t.ex. engagera sig, rösta eller demonstrera.
Ord och begrepp
Du kan viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, samtala och skriva om demokrati och valet (demokrati, diktatur, rösträtt, parti, statschef, statsminister, talman, riksdag, regering, kommun, landsting, folkomröstning, skatt, budget, debatt, elevinflytande)
Jag visar att jag kan några begrepp genom att jag kan koppla ihop begrepp med rätt förklaring.
Jag visar att jag kan flera begrepp genom att jag kan begreppen när jag hör förklaringen samt använda mig av begreppen på rätt sätt.
Jag visar att jag kan begreppen genom att jag kan förklara dem samt använda mig av begreppen på rätt sätt.
Information och källor
Du kan söka information om religioner från olika källor källkritiskt.
Jag söker information från någon källa och motiverar varför jag väljer just denna källa.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor utifrån trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: