Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande 18/19

Skapad 2018-08-14 09:36 i Tågets förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola

Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Tavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med tavlan är att stärka barnen i att stå för i det här fallet sitt val men sedermera ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen så småningom ska få en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Innehåll

     Planerade insatser 

 • Barnkonventionen
 • Alla barn ska ges tillfällen till aktiva val under dagen, för att få en förståelse för att de kan påverka sin vardag.
 • Ge barnen möjlighet att vara delaktiga och få reflektera kring en del dokumentationer som skildrar deras upplevelser och lärande.
 • Introducera aktivitetstavla för de barn som kommer vara vakna efter lunch för att väcka nyfikenhet/intresse för nya aktiviteter/material.

     Förväntade effekter 

 • När barn talar om vad de vill i olika situationer
 • När barn talar om vad de tycker i olika frågor
 • När barn söker egna lösningar på problem som dyker upp
 • När barn i ord och/eller handling visar att de förstår på vilket sätt de är med och påverkar sin vardag på förskola
 • När barn använder sig av våra nyckelbegrepp
 • När barn gör egna val
 • När barn vid behov ber om hjälp att välja

     Metodval

 • Observationer

 • Dokumentationer

 • Använda film/foto via projektorn tillsammans med barnen för att kunna återkoppla och reflektera kring upplevelse och lärande.

    Kännetecken

     Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker..."

   Läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: