Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nystart HT 2018

Skapad 2018-08-14 09:37 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
I uppstarten av höstterminen när barnen och barngruppen är nya vill vi fokusera på att skapa trygghet och komma in i rutiner.

Innehåll

Nuläge

 

Barn och personal har varit sommarlediga. En del barn har lämnat gruppen och andra kommit nya in i gruppen. Vi känner inte varandra riktigt än och vi har inte kommit in i rutiner. 

Mål

 

Vi vill att alla barn skall känna glädje och trygghet när de vistas på förskolan. 

 

Syfte

Är att alla ska lära känna varandra och bli trygga med oss pedagoger, lokaler och förskolans rutiner. 

Genomförande

Fokus på samlingarna. På samlingarna sjunger och leker vi oss fram till att lära oss namnen på varandra. Vi sjunger enklare sånger och rimmar och ramsar. Ute på gården leker vi ringlekar och ibland går vi till skogen. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Den personal som ansvarat för planering och genomförande av en aktivitet ansvarar även för dokumentationen. 

Ansvar

All personal på Loftet har delat ansvar.

 

Uppföljning

Sker på avdelningsplanering i oktober.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: