Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva i världen

Skapad 2018-08-14 10:24 i Nygårdskolan Borlänge
Ett arbete om kartan, kartboken, väderstrecken och att leva i världen.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vad är en karta och hur fungerar den? Känner du till väderstrecken? Vet du vad världsdelarna och haven heter? Hur har barn det i olika delar av världen?

Innehåll

Målet med arbetsområdet är:

 • Att du får lära dig om världenshavens och världsdelarna namn och läge.
 • Att du får lära dig väderstrecken norr, söder, öster och väster.
 • Kartkunskap.  

Så här arbetar vi:

 • Läsa och skriva fakta om sitt ursprungsland som sedan redovisas för klassen.
 • Se på filmer.
 • Träna på att använda karta, jordglob och väderstreck.
 • Rita /måla.

Bedömning

Du kan berätta om var du bor, stad, landskap, land och världsdel.
Du känner till andra världsdelar och något världshav och kan berätta vad de heter.
Du kan de fyra väderstrecken och något karttecken.
Du har visat att du förstår att kartan är en bild och att man kan använda en karta på många olika sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Matris SO Kartan år 2-3

Du känner till närområdet samt vägen till och från skolan. Du kan säga vilken adress du bor på. Du kan peka ut vart Sverige och Stockholm finns på en världskarta.
 • Ge   3   Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Nivå 1
Att kunna namnge väderstrecken samt tolka närområdet på en karta.
Nivå 2
Att kunna peka ut minst en världsdel på kartan och jordgloben.
Nivå 3
Att känna till namnen på våra största världshav och visa på kartan och jordgloben vart dessa ligger.
Väderstreck
 • Ge   3
Du känner igen orden norr, söder, öster och väster.
Du vet vad de olika väderstrecken heter.
Du vet vad väderstrecken heter och kan också visa tex på en karta.
Världsdelar
 • Ge   3
Du kan namnet på någon världsdel.
Du kan namnet på flera världsdelar.
Du kan namnet på världsdelarna och kan peka ut dem på en karta eller jordglob.
Världshav
 • Ge   3
Du kan namnet på något världshav.
Du kan namnet på flera världshav.
Du kan namnet på världshaven och kan också peka ut dem på en karta eller en jordglob.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: