Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 5 natur och samhälle

Skapad 2018-08-14 10:26 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Biologi
Inom biologi under området natur och samhälle kommer vi att arbeta med tre avsnitt. Ekologi, livet i sjö och hav samt livet på land. Det fantastiska med vår jord är att allt som finns här samspelar. Samspelet mellan allt levande och allt icke levande gör det möjligt för livet att fortsätta. Vi kallar detta för ekologi. Enligt Svenska Akademins ordlista betyder ekologi vetenskapen om samspelet mellan organismer och deras omgivning. Det handlar alltså om hur du och allt annat levande samspelar med livsmiljön runt om oss.

Innehåll

Mål

 • Veta vad menas med ekosystem
 • Känna till samband mellan organismer och den icke levande miljön
 • Veta vad menas med näringskedjor
 • Veta vad menas med näringsväv
 • Kunna berätta om vattnets egenskaper och i vilka former det förekommer
 • Känna till vattnets betydelse för livet på jorden
 • Kunna redogöra för sjö och hav som ekosystem
 • Veta vad menas med berggrunden
 • Känna till olika typer av jordar
 • Känna till olika vegetationsområden
 • Kunna redogöra för olika ekosystem på land

Viktiga ord och begrepp

 • ekosystem
 • biologisk mångfald
 • fridlyst
 • näringsväv
 • näringsämnen
 • övergödning
 • kretslopp
 • bräckt vatten
 • mineraler
 • bergart
 • jordmån
 • förna

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta tre avsnitt i Gleerups biologi 4-6. Vi kommer läsa texter, diskutera olika begrepp, se på filmklipp, arbeta med instuderingsfrågor, skriva faktatexter samt arbeta med arbetsblad. Varje avsnitt avslutas med en repetition och några frågor där du får visa vad du lärt dig.

Bedömning och dokumentation

Jag kommer att bedöma 

 • att du deltar aktivt under lektioner och genomgångar.
 • att du kan ställa frågor för att klargöra och förtydliga.
 • att du kan använda de begrepp vi arbetar med både verbalt och i skrift.
 • att du kan uttrycka och motivera din åsikt i olika frågor.

Dina kunskaper kommer att dokumenteras i unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: