Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivregler

Skapad 2018-08-14 10:34 i Simrislundsskolan Simrishamn
Skrivregler
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska få lära dig olika skrivtekniska regler så att dina texter så småningom kan hålla en hög nivå grammatiskt sett. Olika texter har olika skrivregler. Meningsbyggnad och valet mellan olika ord, styckeindelning mm i dina texter är viktiga delar i skrivandet vilken text du än skriver.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skrivregler (sv)

Behöver träna mer
På god väg
Ganska säker
Säker
Interpunktion
Använda stor bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken när du påbörjar och avslutar meningar för att förmedla det du vill.
Interpunktion/meningsbyggnad.
Skriva meningar med EN sats (Du åker bil) eller TVÅ satser (Du åker bil och jag cyklar).
Meningsbyggnad
Använda kommatecken för att förtydliga eller beskriva mer. Ex: Jag ser en bil, den är målad blå och ser snabb ut.
Meningsbyggnad
Använda bindesord för att bygga ut meningar till TVÅ satser, förtydliga och beskriva mer. Ex: Jag ser ett träd MEN jag kan inte ta på det.
Meningsbyggnad
Använda samma tempus på verben i meningarna (allt i nutid, dåtid, framtid mm...)
Använda de/dem
Använda "de" och "dem" på korrekt sätt. Ex: DE sparkar bollen till mig. Jag sparkar bollen till DEM.
Styckeindelning
Använda styckeindelning när du byter ämne, byter perspektiv, behöver ge mottagaren en lite längre paus...
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift
Uttrycker dig med ett enkelt språk genom att skriva tex enkla sammanhängande texter. Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt genom att tex skriva texter av olika slag. Uttrycker dig om väl bekanta ämnen så andra förstår budskapet, t.ex. genom texter som förmedlar information, åsikter, erfarenheter eller händelser. Utvecklar ditt budskap genom att tex beskriva, förklara och förtydliga. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig tydligt med ett varierat språk tex genom att beskriva/motivera/förklara i olika slags texter. Uttrycker dig om olika ämnen så andra förstår budskapet . Tex genom texter som förmedlar information, åsikter, erfarenheter eller händelser. Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt så andra förstår. Utvecklar innehållet genom att beskriva, förklara och motivera med ett varierat språk utifrån olika situationer. Det finns en medveten, tydlig "röd tråd" och struktur i dina texter.
Anpassa
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och sammanhang utifrån tydliga instruktioner.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla budskapet.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation. Gör medvetna val och anpassar språket på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla budskapet
Anpassar språket på ett lämpligt sätt efter mottagare, syfte och situation. Berättar, beskriver och förklarar klart och detaljerat med anpassning till mottagaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: