Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedirekt kap 1 TAL åk8

Skapad 2018-08-14 10:36 i Ärentunaskolan Uppsala
Tal årskurs 8 med boken Matte Direkt som grund
Grundskola 8 Matematik
Under lång tid var längdmåtten baserade på längden av olika kroppsdelar. Det blev många typer av omvandlingar mellan de olika måtten. T ex 1 tum = 1/12 fot, 1 fot = 1/6 famn.... Vi ska lära oss mer om denna typ av omvandlingar.

Innehåll

Vecka

       

 

Grön kurs

Blå kurs

Mål kap 1 TAL

läxa

V 34

 

20 – 24 aug

Läroboken

sid 8 - 11

 

Läroboken

sid 30 - 33

 

·         Jämföra tal skrivna i bråkform och i decimalform

·         Addera och subtrahera tal i bråk- och decimalform

·         Metoder för att multiplicera ett tal i bråkform med ett heltal och att multiplicera ett heltal med ett bråktal

·         Beräkna delar av helhet och delar av antal.

Repetition 1

V 35

  

27 – 31 aug

Läroboken

sid 12 – 17

Läroboken

Sid 34 - 36

·         Metoder för att multiplicera två tal i bråkform

·         Beräkna hur stor delen är när det hela är uttryckt i bråkform , t ex 1/3 av 3/4m

·         Metoder för att beräkna division med tal i bråkform

·         Förlänga så att nämnaren blir 1

·         innebörden av innehållsdivision och delningsdivision

·         Metoder för att beräkna multiplikation med tal i decimalform

·         Överslagsräkning

·         se sambandet mellan multiplikation med tal i bråkform och med multiplikation med tal i

decimalform

Repetition 2

V 36

 

 

3 – 7 sept

Läroboken

Sid 18 – 21

Läroboken

Sid 37 - 38

·         Få förståelse för vad division med tal i decimalform innebär

·         Metoder för att beräkna division med tal i decimalform

·         Innebörden av innehållsdivision

·         Överslagsräkning

·         Tillämpa metoder för att multiplicera och dividera med tal i decimalform

·         Beräkningar med jämförpriser.

Repetition 3

V 37

 

10 – 14 sept

Läroboken

sid 22 – 25

 

DIAGNOS

Läroboken

Sid 39 – 40

 

DIAGNOS

·         Lära sig vad ett negativt tal innebär

·         Metoder för att beräkna addition och subtraktion av negativa tal

Repetition 4

V 38

 

17 – 21 sept

Fördjupning

sid 42 - 47

Repetition, Arbetsblad

alt. Grön kurs

 

Repetition 5

V 39

 

24 – 27 sept

Fördjupning

sid 48 – 52 Repetition

PROV nr 1

Repetition

 

PROV nr 1

 

 

 

V 40

 

1 – 5 okt

Efterarbete av provet

Programmering 1

Efterarbete av provet

Programmering 1

 

 

 

Dessa begrepp ska du kunna och kunna redogöra för

(se läroboken sid. 6: ”Begrepp” och sid. 52 - 53: ”Sammanfattning”)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: