Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 5 kropp och sinnen

Skapad 2018-08-14 10:39 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Biologi
Inom biologi under området kroppen kommer vi att arbeta med hud och känsel, skelett och muskler, hur blodet pumpas runt, vad händer när du andas?, vad händer med maten?, kroppens reningsverk, hjärnan och nerverna och våra sinnesorgan. Innan du lär dig hur vi ser ut inuti och hur vi fungerar är det bra om du lär dig namnen på de olika yttre kroppsdelarna. Vi består ju inte bara av huvud, kropp, armar och ben. På varje större kroppsdel finns många andra mindre delar som också har namn, som till exempel fingrar och tår. Precis på samma sätt som det finns många yttre kroppsdelar finns det många inre kroppsdelar, som var och en har sin uppgift att fylla.

Innehåll

Mål

 • Veta hur en cell är uppbyggd och fungerar
 • Kunna redogöra för vad energi kan betyda för oss människor
 • Kunna redogöra för skillnaden mellan organ och organsystem
 • Känna till hur de olika organen samarbetar i våra organsystem
 • Kunna redogöra för hudens uppbyggd
 • Känna till hudens funktioner
 • Veta vad som menas med känsel
 • Kunna namnge delar som bildar rörelseorganen
 • Känna till sambandet mellan skelettet och musklerna
 • Veta hur vårt skelett är uppbyggt
 • Veta hur en muskel är uppbyggd
 • Kunna redogöra för hur blodet pumpas runt i kroppen
 • Kunna namnge de organ som bildar blodomloppet
 • Veta hur blodomloppet fungerar
 • Veta vad blodet innehåller
 • Känna till sambanden mellan andningsorganen
 • Kunna redogöra för hur det går till när du andas
 • Veta vilka organ som bildar andningsorganen
 • Känna till sambanden mellan matspjälkningsorganen
 • Kunna namnge organ som bildar matspjälkningssystemet
 • Kunna redogöra för vad som händer med maten du äter
 • Kunna redogöra för hur njurarna fungerar
 • Känna till vilka funktioner levern har
 • Känna till betydelsen av hjärnans olika centra
 • Känna till sambandet mellan hjärnan och nerverna
 • Veta hur hjärnan är uppbyggd
 • Veta vad nervtrådarna har för funktion
 • Kunna redogöra för sambanden mellan våra sinnen
 • Känna till sinnenas betydelse
 • Kunna förklara varför vi kan se
 • Kunna förklara varför vi kan höra
 • Kunna förklara varför vi kan känna dofter
 • Känna till våra olika smaker

Viktiga ord och begrepp

 •  cell
 • energi
 • cellandning
 • koldioxid
 • organ
 • organsystem
 • pigment
 • känselsinnet
 • leder
 • muskelrörelser
 • uthållighet
 • näringsämne
 • blodomlopp
 • kretslopp
 • koldioxid
 • transportera
 • syre
 • matspjälkning
 • energi
 • spjälka
 • njurar
 • lever
 • dialys
 • transplantera
 • signaler
 • sinnesorgan
 • näthinna

 

 

 

Arbetssätt

Du kommer läsa faktatexter, lyssna till lärarledda genomgångar, jobba med din keynote, se filmklipp, delta i diskussioner i grupp/helklass.

 

 

Bedömning och dokumentation

Jag kommer att bedöma 

 • att du deltar aktivt under lektioner och genomgångar.
 • att du kan ställa frågor för att klargöra och förtydliga.
 • att du kan använda de begrepp vi arbetar med både verbalt och i skrift.
 • att du kan uttrycka och motivera din åsikt i olika frågor

Dina kunskaper kommer att dokumenteras i unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: