Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-14 11:02 i Nygårdskolan Borlänge
Vi lär oss mer om höstens val genom att läsa om vilka riksdagspartier vi har i Sverige, hur valet går till samt hur riksdag och regering arbetar. Demokrati och diktatur är också något vi kommer att lära oss mer om. Vi kommer även att titta på hur beslut fattas på elevnivå. Egna partier bildar vi också, dessa kommer vi sedan att kunna rösta på, precis som i det riktiga valet.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
Vi lär oss mer om höstens val genom att läsa om vilka riksdagspartier vi har i Sverige, hur valet går till samt hur riksdag och regering arbetar. Demokrati och diktatur är också något vi kommer att lära oss mer om. Vi kommer även att titta på hur beslut fattas på elevnivå. Eleverna kommer få rösta på de partier vi har idag efter att ha fått ta del av deras innehåll.

Innehåll

Bedömning:

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper kring aktuella begrepp.
 • Dina kunskaper om politiska partier, hur ett val går till samt hur riksdag och regering arbetar.
 • Dina kunskaper om hur en demokratisk beslutsprocess går till.
 • Din förmåga att diskutera olika politiska frågor och framföra dina åsikter med ett underbyggt resonemang.

 

Hur ska det bedömas?

 • Enskilt alternativt gemensamt arbete där du visar dina kunskaper om politiska partier, hur ett val går till samt hur riksdag och regering arbetar.
 • Genom att du ger exempel på en demokratisk beslutsprocess.
 • Genom att du deltar i en politisk debatt, där du framför dina åsikter.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Din förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • Din förmåga att analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • Din förmåga att använda dig av samhällsvetenskapliga begrepp
 • Din förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • Din förmåga att söka information från olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till informationen
 • Din förmåga att reflektera över demokratiska värden och beslutsprocesser

Undervisning och arbetsformer:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Undersöka vilka partier som finns, partiledare osv. Individuellt eller i grupp.
 • Undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: