Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolval åk 6-9 2018

Skapad 2018-08-14 11:11 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola F – 9 Samhällskunskap
Det är viktigt att vi alla tar ansvar för demokratin och är med och påverkar genom våra fria val. Du ska den 9 september delta i skolvalet här på skolan och du ska bli väl förberedd att kunna lägga din röst på ett parti som motsvarar det du tycker.

Innehåll

Centralt innehåll (vad handlar det om)

 

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Politiska val och partier i Sverige.

 

Förväntat resultat

 

Du ska ta reda på vad de olika partierna står för i de frågor som vi kommer överens om och sedan ta ställning till hur du ska rösta i skolvalet.

Du samlar information, diskuterar i grupp samt deltar på ett aktivt sätt i diskussioner och lektioner inför skolvalet. 

 

Bedömning

Jag bedömer hela arbetsprocessen; hur du diskuterar, lyssnar till vad andra säger, hur du samlar information samt hur du agerar i debatterna i klassrummet.

Matriser

Sh
Samhällskunskap Valet

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Beslutfattande och politiska idéer
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Beslutfattande och politiska idéer
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra enkla resonemang om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om för och nackdelar med olika former för gemensam beslutsfattande.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: