Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2018-08-14 11:21 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Modersmål
Du ska jobba med djur från ditt hemland.

Innehåll

Undervisningens mål och kursplanens syfte

Du ska under temat breda din kunskap om de vanligaste djur i ditt hemland. 

Du ska lära dig mer om samband mellan djur och människor.

Du ska också:

 • lära dig nya ord och begrepp
 • läsa och förstå texter
 • titta och förstå bilder och videor
 • skriva en egen text

Genomförande

Arbetet pågår 5-6 veckor. Du kommer att arbeta både enskilt och i en grupp.

Enskilt deltar du i genomgångar och arbetar med olika frågor i materialet.

I en grupp jobbar ni med skrivande uppgifter som år kopplade till bilder och videor.

Du kommer att få möjligheter att diskutera en del frågor.

Du ska få läxa med en skrivande uppgift.

Arbetssätt och undervisning

 • vi ska tillsammans prata om olika djur,
 • vi tittar olika videor och bilder om djur,
 • vi ska diskutera videor och bilder,
 • du läser faktatexter och svarar på frågor i skrivande form,
 • vi ska jämföra likheter och skillnader mellan djur i ditt hemland och djur i Sverige,
 • du ska skriva en egen text om et djur som du själv väljer.

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

 • läsa och förstå faktatexter,
 • förstå och återberätta videor,
 • beskriva bilder,
 • lära dig nya ord och uttrycksformer,
 • skriva en egen text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: