Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av arabiska modersmål grundsärskolan

Skapad 2018-08-14 12:00 i Modersmålsskolan Helsingborg
Stödmall för planering av modersmålsundervisningen
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Under läsåret 2018-2019 kommer vi att träna språkets olika delar genom att läsa, skriva och samtala samt jobba med en hel del övningar som stärker och främjar arabiska språket.

Innehåll

Målet med modersmålsundervisningen är:

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 • tala och samtala i olika sammanhang.
 • läsa och förstå texter.
 • skriva för olika syften, och
 • reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas.

Så här ska vi arbeta:

Under lektionerna kommer vi att träna på:
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. Genom att läsa olika slags texter med hjälp av bilder, enkla faktatexter, sagor, dikter.
 • Kommunikation i olika sammanhang och för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från arabiska länder.
 • Barn och ungdomars vardagsliv i arabiskaländer i jämförelse med vardagsliv i Sverige.
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:

 • kan samtala om varierande ämnen genom att lyssna till andras åsikter och bidra till att framföra egna åsikter och argument.
 • kan medverkar i att genomföra muntliga presentationer.
 •  kan med stöd av bilder medverka i att läsa olika slags texter.
 •  medverka i att svara på frågor om och återge delar av innehållet visar din  förståelse för texterna.
 • kan bidra till att skriva texter och anpassa dem till olika sammanhang.

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: