Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik, att lära sig hur man lär åk 5 HT18

Skapad 2018-08-14 12:35 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Hur läser man bäst sina skolböcker? Avsnittet innehåller övningar i studieteknik där man bland annat övar på att att ställa frågor på texter, sätta rubriker och använda rubriker för att hitta information, skriva nyckelord och leta upp information med hjälp av innehållsförteckningar och register. (ur Zoom Svenska för år 5)
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Alla vill vi bli bättre på att lära oss saker. Som tur är finns det olika knep som man kan använda sig av för att lättare kunna lära. Ni ska nu få lära er några av dem.

Innehåll

Mål

Hur läser man bäst sina skolböcker?

Studieteknik handlar om att lära sig att lära: - att förstå texter - lära sig sammanfatta innehållet på ett sätt som hjälper dig att minnas - kunna redogöra för texternas innehåll - kunna hitta information du behöver genom att läsa rubriker, innehållsförteckningar och register

Arbetets innehåll

Tekniker som att ställa frågor, använda sig av rubriker, stödord/nyckelord och innehållsförteckning och register.
Läxläsning - hur gör man?

Arbetssätt och redovisningsform

I avsnittet "Viljan drar halva lasset" på s. 14-21 i grundboken och s. 10-15 i övningsboken (Zoom Svenska för år 5) övar ni på studieteknik och läsförståelse genom att ställa frågor på texter, sätta rubriker och använda rubriker för att hitta information, skriva nyckelord, skriva sammanfattningar och leta upp information med hjälp av innehållsförteckningar och register.

Ni fortsätter att öva detta genom att göra liknande övningar i texter som ni har i geografiboken och som behandlar ämnen vi arbetar med just nu.

Vi läser och diskuterar tillsammans, utifrån diskussionsfrågorna i boken.
Vi pratar om hur man gör för att läxläsningen ska fungera så bra som möjligt.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning sker utifrån de övningar och uppgifter vid gör tillsammans i gupp och enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris Studieteknik åk 5 HT15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Typ av läsning (sök-, översikts-, djupläsning)
Du har kännedom om och kan vid enstaka tillfällen tillämpa de olika typerna av läsning korrekt.
Du visar att du har god kännedom om de olika typerna av läsning genom att tillämpa dem korrekt i något sammanhang.
Du visar att du har mycket god kännedom om de olika typerna av läsning genom att tillämpa dem korrekt i de flesta sammanhang.
Stryka under
Du använder understyrkningsmetodenmen kan ännu inte skilja på viktig och mindre viktig information.
Du använder understrykningsmetodenoch kan till viss del urskilja viktig fakta.
Du använder understrykningsmetodenför att lyfta fram de viktiga tankarna och idèerna i en text.
Nyckelord
Du lyfter ut enstaka ord ur texten men de bildar inte ett sammanhang.
Du lyfter ut enstaka ord i texten som bildar ett sammanhang.
Du lyfter ut ord och fraser ur texten som knyter ann till varandra och täcker de punkter texten främst vill förmedla.
Sammanfatta
Du återger med egna ord enstaka fakta från texten.
Du sammanfattar texten så att läsaren får ett helhetsbild av vad den handlar om.
Du kombinerar relevanta detaljer och ett mer övergripande perspektiv för att sammanfatta och återge texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: