Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckargåtor åk 5 HT18

Skapad 2018-08-14 12:44 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Att leka detektiv är något som i alla tider roat både unga och gamla. Att lösa deckargåtor är inte så lätt, men om man tar tid på sig och läser gåtan flera gånger kan man lösa dem. Det gäller förstås att man hittar ledtrådarna!

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Arbetssätt och redovisningsform

Vi utgår från läromedlet Zoom svenska 5 och dess texter och arbetsuppgifter. Vi läser, diskuterar och bearbetar deckargåtor. Vi arbetar med att lägga märke till detaljer och ledtrådar samt att formulera egna. Vi övar på att beskriva i tal, skrift och bild. Vi arbetar med chiffer och hemlig skrift. Vi avlutar arbetsområdet med att skriva egna deckargåtor.

Den avslutande redovisningen blir i form att själv skriva en deckargåta som klasskamraterna får hjälpas åt att lösa.

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer: Dina skriftliga och muntliga arbetsuppgifter. Hur du resonerar kring texterna vi arbetar med. Innehåll och struktur i dina egna texter. Hur du behärskar skriv- och stavningsregler. Beskrivningar och handling i dina texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Matris "Deckargåtor" HT15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vad är en deckargåta?
Att ha kunskaper om genren
Du har viss kännedom om vad som utmärker deckargåtor och kan ge något exempel på detta.
Du har god kännedom om vad som utmärker deckargåtor och kan ge exempel på detta.
Du har mycket god kännedom om vad som utmärker deckargåtor och kan ge utvecklade exempel på detta.
Skriva
Att skriva med innehåll och struktur
Du har skrivit en berättelse med enkelt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du har skrivit en berättelse med utvecklat innehåll och fungerande struktur.
Du har skrivit en berättelse med väl utvecklat innehåll och i väl fungerande struktur.
Stavning
Att använda de svenska stavningsreglerna
Du visar viss säkerhet när det gäller stavning.
Du visar god säkerhet när det gäller stavning.
Du visar mycket god säkerhet när det gäller stavning.
Skrivregler
Att använda de svenska skrivreglerna
Du visar viss säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Du visar god säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Du visar mycket god säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Beskriva
Att beskriva händelser, miljöer och personer
Du har använt enkla beskrivningar av händelser, miljöer och personer i din berättelse.
Du har använt utvecklade beskrivningar av händelser, miljöer och personer i din berättelse.
Du har använt väl utvecklade beskrivningar av händelser, miljöer och personer i din berättelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: