Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet Kärna Fe Lila

Skapad 2018-08-14 13:03 i Ekebacken förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje avdelning. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/grupp: Ekebackens fsk

Barnens ålder: 2-4 år

Barn i behov av särskilt stöd (Ja/Nej, beskriv): Ja

Barn med annat modersmål än svenska (Ja/Nej, vilket/vilka språk): Nej

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning): 1 fsklärare, 1 bsk, 1 utan utbildning.

Ändamålsenliga lokaler (ja/nej, motivera): Ja/Nej. Lokalen delas med annan grupp.

Ändamålsenlig utemiljö (ja/nej, motivera): Ja

Övrigt (upptagningsområdets sociala karaktär/barnens vistelsetider mm): 

SAMSPEL

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel (kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt bemötande, samarbete och tillåtande klimat)

Prioritera trygghet hos barn, föräldrar och pedagoger.

Viktigt att alla känner att dom kan vara sig själva hos oss.

Delaktighet genom att vi alltid lyssnar på barnens åsikter och tar hänsyn till dem i största möjliga mån.

Arbeta för en människosyn som accepterar alla för den dom är

Arbeta för att barnen respekterar varandra, lyssnar och tar hänsyn

 

 

 

Beskriv arbetslagets styrkor och svagheter 

Pedagogiska lärmiljöer: Styrka: I grunden bra lokaler för verksamheten. Lätt att komma överens om förändringar i lärmiljön i vårt arbetslag. Svaghet: Att dela lokaler med ytterligare en grupp.

Samarbete och tillåtande klimat: Vi pedagoger är nya för varandra.

Kunskaps- och människosyn: Vi pedagoger är nya för varandra.

Förhållningssätt och bemötande: Vi pedagoger är nya för varandra.

 

RUTINER

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning)

Vi går ut i hallen i två omgångar. Barnen får tid att försöka ta på sig själva.

Vi äter vid två bord, barnen tar sin mat själva och dukar av.

Efter lunch sover några och resten har läsvila.

Blöjbyten innan vi går ut, innan lunch och efter vilan. 

De som behöver trygghetssaker får ha det vid vilan och vid behov.

Vi hoppas att vi kan ta emot alla barn personligen och berätta kort om dagen när de går.

 

LÄRMILJÖER

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Vi vill skapa tydliga miljöer och vara noga med att introducera barnen till dem.

INTRODUKTION OCH INFLYTANDE

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Genom samtal och samlingar.

UTVÄRDERING

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: