Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa period 1 år 1-3

Skapad 2018-08-14 13:08 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Vi kommer under den första perioden av läsåret att träna på våra grovmotoriska grundformer såsom springa, hoppa, kasta och klättra. Detta gör vi genom olika friidrottsgrenar och lekar. Vi kommer diskutera kring säkerhet samt ordningsregler som gäller kring detta. Vi kommer att träna på att genomföra olika aktiviteter i utemiljö och natur med fokus på lek och rörelse. Vi kommer samtala och reflektera kring våra upplevelser av lek i naturen och av våra utevistelser. Vi kommer arbeta och samtala om allemansrättens grunder och om naturen. Dessa områden kommer vi att arbeta med under veckorna 34 - 43.

Innehåll

Hur visar jag att jag har nått mina mål?

 • Jag tränar på mina grov-motoriska grundformer i kombination med olika redskap, friidrottsgrenar och i olika lekar.
 • Jag visar att jag kan utöva lekar och andra aktiviteter utomhus med tanke på säkerhet och hänsynstagande.
 • Jag deltar i samtal kring upplevelser av lek och aktiviteter i natur- och ute-miljöer.
 • Jag är delaktig och aktiv i samtal och arbete kring allemansrättens grunder.

 

Aktiviteter

 • Friidrottsbaserad träning för att gynna de motoriska grundformerna.
 • Friluftsliv och allemansrätten.
 • Lekar i utemiljö med fokus på hänsynstagande och säkerhet. 
 • Motorisk träning kombinerat med redskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: