Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering HT - 18

Skapad 2018-08-14 13:18 i Fyllingeskolan Halmstad
Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. Vi kommer att jobba mycket med att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att jobba med Matteborgen där vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att jobba med 3 olika teman i mattematik under hösten: - Geometri - Bråk - Stora tal och tal i decimalform

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Matteboken vi jobbar med heter "Matte Borgen" och är indelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett Diagnostiskt prov (DP). Provets resultat ger sedan en bild av hur man går vidare; - repetition eller fördjupning. Ni kommer få områdesplaneringar som visar vad vi förväntar oss att ni ska göra och vilka förmågor ni ska tränas. 

Undervisning och arbetsformer

Varje nytt kapitel (avsnitt) inleds med en genomgång av målen för det aktuella kapitlet och diskussion om olika matematiska problem. Vi arbetar sedan med uppgifterna både enskilt och i par/grupp. Ni kommer även få träna matte via i-pads och laborativt material samt se olika mattefilmer. 

Bedömning

Ni kommer bedömas utefter hur det går på de olika diagonserna som vi gör efter varje kapitel och hur ni deltar i mattediskussioner, både i helklass men även i mindre grupper. Vi kommer även ha ett större mattetest under terminen. 

Uppgifter

 • Matteläxa till 15/2

 • Geometriläxa till fredag 7/12 - 2018

 • Geometriläxa till fredag 7/12 - 2018

 • Läxa att titta på film om decimaltal till tisdag 11/12

 • Film om decimaltal, läxa till 11/12

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: