Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 Mitt i Prick 1A och 1B

Skapad 2018-08-14 13:21 i Morgongåva skola F-6 Heby
En pedagogisk planering i matematik år 1-3, läromedel Mitt i Prick.
Grundskola 1 – 3 Matematik
I Mitt i prick får eleverna på de förmågor i matematik som finns i Lgr 11. Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 0 -100. Du får arbeta med addition och subtraktion.

Innehåll

De här förmågorna ska vi träna på (från syftesdelen):

Du ska utveckla följande förmågor

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Det här centrala innehållet ska vi jobba med:

Arbetsområdet handlar om

Algebra

Bedömning/konkretisering av kunskapskraven:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du

 • väljer och använder strategi med anpassning till problemets karaktär.
 • kan beskriva begreppets egenskaper med hjälp av symboler och konkret material.
 • kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Undervisning/arbetsmetoder:

Du kommer att få arbeta med

 • konkret material
 • matematikboken
 • whiteboard
 • iPad
 • spela matematikspel
 • matematiklekar

Så här använder vi IKT i arbetet:

 • På matematiklektionerna använder vi ibland iPads att träna på.
 • Vid genomgång av nya områden ser vi ibland på passande filmer t ex "Livet i Mattelandet"

Så här jobbar vi språkutvecklade:

Vi samlar och tränar på olika begrepp kontinuerligt. Vart femte kapitel i boken har fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Här finns utrymme för elevens egna tankar och lösningar.

Redovisning av kunskaper:

Du visar vad du lärt dig genom att

 • aktivt delta i matematiska diskussioner
 • göra egna räknesagor med addition, subtraktion, multiplikation och division
 • göra diagnoserna i Mitt i Prick
 • göra Skolverkets bedömning i matematik

Hur ska vi lära oss detta?

Mitt i prick årskurs 1

 • Taluppfattning 0–100
 • Äldre talsymboler
 • Addition och subtraktion utan tiotalsövergång 0–100
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 0–20
 • Likhetstecknets betydelse
 • Räknehändelser
 • Problemlösning
 • Ordningstal
 • Lägesord
 • Stapeldiagram
 • Klockan hel och halv
 • Mätning längd, äldre måttenheter
 • Triangel, fyrhörning, cirkel
 • Mönster och symmetri
 • Miniräknaren
 • Programmering

Hur du får visa vad du kan

 • Var delaktig i gemensamma genomgångar och laborationer
 • Arbeta i Mitt i Prick. Vid varje lektion arbetar vi först praktiskt och sedan följer 2 grundsidor och 1 ytterligare fördjupning för de som hinner.
 • Göra muntliga och skriftliga diagnoser.
 • För att kontinuerligt stämma av elevernas kunskaper finns ett test i slutet av varje avsnitt, med själv-värdering. Efter testet följer en kluring sida och ett spel, för utmaning och repetition.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: