Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i Historia, år 5, lå 18/19

Skapad 2018-08-14 13:29 i Pluggparadiset Uppsala
Terminsplanering
Grundskola 5 Historia
Ämnesinnehåll för innevarande läsår.

Innehåll

När?

Innehåll

v. 34-36

SH Demokrati, politik, val, hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

v. 37-40

RE De fem världsreligionerna
GE Norrland

v. 41-46

HI Vasatiden
GE Norrland

v. 47-51

HI/GE Norden för länge sedan och idag.
GE Norden, natur, klimat, människor, resurser och arbeten

v. 2-5

SH Sexualitet, könsroller, jämställdhet

GE Norden

v. 7-12

HI Stormaktstiden

GE Norden

v. 13-17

SH Ta reda på mer om ett yrke, tänka och drömma om olika yrken.
SH Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

v. 18-23

SH Regler och lagar

Kontinuerligt

Aktuella nyhetshändelser, etik, värdegrund, argumentation, diskussion, förhållningssätt, livsfilosofi

 

 

   


När läsåret är slut ska jag…

…veta vilka de fem världsreligionerna är samt vad som kännetecknar dessa, och kunna dra paralleller och göra jämförelser.
…ha kunskaper om Norrland som geografiskt område samt kunna beskriva natur och miljö.
…kunna namnge några städer, orter, vatten i Norrland.
…veta vilka länder Norden består av samt vad som karaktäriserar respektive land.
…kunna namnge några städer, orter, vatten i Norden.
…kunna placera Vasatiden i rätt århundrade samt kunna berätta om några viktiga händelser och personer.
…kunna placera Stormaktstiden i rätt århundrade samt kunna berätta om några viktiga händelser och personer.
…kunna förklara ordet demokrati samt känna till Sveriges politiska och beslutsfattande system

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: